Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
OS_3A_K01Ma świadomość ważności dokształcania się i samodoskonalenia, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
OS_3A_K02Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za realizację przyjętej koncepcji zdrowej żywności, z zachowaniem środowiska naturalnego.
OS_3A_K03Posiada kompetencje do samodzielnego kierowania zespołami ludzkimi wyznaczania priorytetów, z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
OS_3A_K04Przyczynia się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej i zawodowej.