Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
OS_3A_W01Ma wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki pozwalającą na interpretację procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w biosferze i środowisku abiotycznym.
OS_3A_W02Ma wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do różnych poziomów działalności gospodarczej i organizacyjnej związanej z produkcją rolniczą i ochroną środowiska. Wykazuje się znajomością zasad dydaktyki w szkole wyższej.
OS_3A_W03Wykazuje oryginalne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów ochrony środowiska, produkcji roślinnej, ogrodniczej i inżynierii środowiska i wdrażania osiągnięć badań naukowych.
OS_3A_W04Ma pogłębioną wiedzę z zakresu doświadczalnictwa rolniczego i stosowania metod statystycznych dla oceny wyników badań i obserwacji odnoszących się do nauk rolniczych.
OS_3A_W05Ma zintegrowaną wiedzę pozwalającą na organizację badań naukowych, uwzględniających dobór odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów prowadzących do zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrody oraz poprawy jakości życia człowieka.
OS_3A_W06Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu waloryzacji przyrodniczej i rolniczej oraz działalności gospodarczej w zróżnicowanym krajobrazie.
OS_3A_W07Ma pogłębioną wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii i technik w praktyce rolniczej, ogrodniczej i ochronie środowiska.
OS_3A_W08Potrafi dokonać krytycznej oceny stanu i skutków działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów o zróżnicowanej antropopresji.
OS_3A_W09Wykazuje się zaawansowaną znajomością najnowszej literatury naukowej krajowej i światowej z zakresu nauk rolniczych.