Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciachzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,020

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantemzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,08
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,310

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,4127
2 Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,4127

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,4127
2 Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,4127