Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciachzaliczenie0,0praktykipraktyczne0,00,020
Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,14
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,14

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Zmiany klimatu i ich skutkiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,514

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Metody badań naukowychzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,00,515

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantemzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,08

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)zaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153
3 Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,5153