Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienia (S3)

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 1
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny2 / 1
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 2