Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metodyka i dydaktyka szkoleń w zakresie BHPegzamin3,0projektyaudytoryjne2,00,582
wykładyaudytoryjne1,00,582
Podstawy andragogiki i psychologii pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,082
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,0102
Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHPzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,082

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza i ocena ryzyka zawodowegoegzamin3,0projektyaudytoryjne2,01,082
wykładyaudytoryjne1,01,082
BHP w budownictwiezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,081
Czynniki biologiczne w środowisku pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,541
wykładyaudytoryjne1,00,541
Czynniki chemiczne w środowisku pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,241
projektyaudytoryjne1,00,241
Czynniki mechaniczne i fizyczne w środowisku pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,141
wykładyaudytoryjne1,00,241
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,542
wykładyaudytoryjne1,00,542
Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania BHPzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,042
Ochrona przeciwpożarowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,082
Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,541
wykładyaudytoryjne1,00,541
Prawna ochrona pracyegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,081
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,081
Systemowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,082
Techniczne bezpieczeństwo pracyegzamin3,0projektyaudytoryjne2,01,081
wykładyaudytoryjne1,01,081
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,341
Wypadki przy pracy i choroby zawodowezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,582
wykładyaudytoryjne1,00,582

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praca końcowaegzamin5,0praca dyplomowaaudytoryjne5,01,012