Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Efekty uczenia się:

KODWiedza
BHP_10-_W01Ma wiedzę o istocie bezpieczeństwa i higieny pracy, zna podstawowe pojęcia i zasady BHP
BHP_10-_W02Posiada wiedzę o zagrożeniach na różnych stanowiskach pracy i metodach ich ograniczania oraz obowiązkach pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia
BHP_10-_W03Ma wiedzę o podstawowych wymaganiach BHP w budownictwie, transporcie i innych działach gospodarki oraz roli ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
BHP_10-_W04Ma wiedzę o prawie pracy oraz Polskie Normy dotyczące kształtowania warunków pracy
BHP_10-_W05Zna podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego
BHP_10-_W06Ma wiedzę o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych oraz świadczeniach z ich tytułu
BHP_10-_W07Zna problematykę organizacji ochrony ppoż. w Polsce
BHP_10-_W08Ma wiedzę o ogólnej strukturze procesu pracy w ujęciu psychologicznym
BHP_10-_W09Rozumie na czym polega kształcenie dorosłych, szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
BHP_10-_W10Zna system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz programy komputerowe wspomagające system zarządzania BHP
BHP_10-_W11Zna zasady pisania pracy dyplomowej