Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Metodyka i dydaktyka szkoleń w zakresie BHPegzamin3,0projektyaudytoryjne2,00,58
wykładyaudytoryjne1,00,58
Podstawy andragogiki i psychologii pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,08
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,010
Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHPzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,08

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Analiza i ocena ryzyka zawodowegoegzamin3,0projektyaudytoryjne2,01,08
wykładyaudytoryjne1,01,08
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,54
wykładyaudytoryjne1,00,54
Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania BHPzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,04
Ochrona przeciwpożarowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,08
Systemowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,08
Wypadki przy pracy i choroby zawodowezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,58
wykładyaudytoryjne1,00,58

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praca końcowaegzamin5,0praca dyplomowaaudytoryjne5,01,01