Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
BHP_10-_U01Przestrzega zasady BHP, rozróżnia pojęcia związane z BHP
BHP_10-_U02Stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BHP_10-_U03Potrafi wykrywać i dokonywać pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz interpretować otrzymane wyniki
BHP_10-_U04Potrafi stosować metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
BHP_10-_U05Posiada umiejętność rozumienia i analizowania różnych sytuacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP_10-_U06Potrafi ustalić przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy oraz opracować dokumentację powypadkową
BHP_10-_U07Potrafi postępować zgodnie z zasadami przy podejrzeniu, rozpoznaniu i stwierdzeniu chorób zawodowych
BHP_10-_U08Potrafi postępować w przypadku powstania pożaru i innych zagrożeń w zakładzie pracy
BHP_10-_U09Potrafi przygotować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz popularyzować zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy
BHP_10-_U10Potrafi rozwiązywać konflikty społeczne oraz identyfikować czynniki wpływajace na stres i zmęczenie
BHP_10-_U11Potrafi wdrożyć system zarządzania BHP w zakladzie pracy oraz zna dokumentację systemu zarządzania BHP
BHP_10-_U12Potrafi na bazie uzyskanej wiedzy przygotować plan pracy, opracować konspekt i napisac pracę dyplomową