Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana z uz (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjna - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny14 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny15 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjna - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny14 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny15 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjna - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Aspekty inżynierskie w technologii żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologii żywieniaprzedmiot wspólny
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny
Projektowanie nowych produktów żywnościowychprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia wodnegoprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny14 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny15 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny14 / 1
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwoprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy membranowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 1
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach mikrobiologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościprzedmiot wspólny16 / 2