Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)
specjalność: technologia żywności pochodzenia wodnego

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 1
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia i żywienie
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 1
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie14 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka6 / 1
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 2
Biologia i wykorzystanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 2
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwożywienie człowieka i dietetyka
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 3
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie12 / 1
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hotelarstwotechnologia i żywienie10 / 1
Hotelarstwotechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 1
Hotelarstwożywienie człowieka i dietetyka5 / 1
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymżywienie człowieka i dietetyka
Kuchnie świata - kultura żywienioważywienie człowieka i dietetyka9 / 3
Leki i żywnośćżywienie człowieka i dietetyka7 / 3
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie10 / 2
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 2
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie12 / 2
Mikrobiologia żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia i żywienie13 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościżywienie człowieka i dietetyka8 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie11 / 1
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikażywienie człowieka i dietetyka
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia i żywienie13 / 2
Obsługa ruchu turystycznegożywienie człowieka i dietetyka8 / 2
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 2
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 3
Podstawy przetwórstwa mięsa drobiowegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Prawo żywnościoweżywienie człowieka i dietetyka
Prebiotyki i probiotykiżywienie człowieka i dietetyka6 / 2
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka6 / 3
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie11 / 2
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie14 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie11 / 3
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 3
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka6 / 4
Suplementy diety i preparaty dietetyczneżywienie człowieka i dietetyka6 / 5
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznażywienie człowieka i dietetyka
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, drobiu, mleka)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 4
Toksyny roślin i zwierzątżywienie człowieka i dietetyka8 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia i żywienie13 / 3
Towaroznawstwo żywności (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 5
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka7 / 4
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie12 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia i żywienie10 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie11 / 4
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie11 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie14 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 2
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie14 / 4
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka7 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie11 / 6
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka9 / 4
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka9 / 5
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia żywności pochodzenia wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biologia i wykorzystanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 2
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 3
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hotelarstwotechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 1
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 1
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 2
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 2
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 3
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 3
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, drobiu, mleka)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 4
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 3
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 5
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 3
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 4
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności żywienie człowieka i dietetyka

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 1
Analiza i ocena jakości żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka6 / 1
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 2
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwożywienie człowieka i dietetyka
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Hotelarstwożywienie człowieka i dietetyka5 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymżywienie człowieka i dietetyka
Kuchnie świata - kultura żywienioważywienie człowieka i dietetyka9 / 3
Leki i żywnośćżywienie człowieka i dietetyka7 / 3
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 2
Mikrobiologia żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościżywienie człowieka i dietetyka8 / 1
Nutrigenomikażywienie człowieka i dietetyka
Obsługa ruchu turystycznegożywienie człowieka i dietetyka8 / 2
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy przetwórstwa mięsa drobiowegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Prawo żywnościoweżywienie człowieka i dietetyka
Prebiotyki i probiotykiżywienie człowieka i dietetyka6 / 2
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka6 / 3
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka6 / 4
Suplementy diety i preparaty dietetyczneżywienie człowieka i dietetyka6 / 5
Technologia gastronomicznażywienie człowieka i dietetyka
Technologia roślinnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia rybnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Toksyny roślin i zwierzątżywienie człowieka i dietetyka8 / 3
Towaroznawstwo żywności (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka7 / 4
Wykrywanie alergenów w żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 3
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka7 / 5
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka9 / 4
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka9 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i żywienie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia i żywienie
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie14 / 1
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie12 / 1
Hotelarstwotechnologia i żywienie10 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie10 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie12 / 2
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia i żywienie13 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie11 / 1
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia i żywienie13 / 2
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie11 / 2
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie14 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie11 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Toksyny roślin i zwierząttechnologia i żywienie13 / 3
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie12 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia i żywienie10 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie11 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie11 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie14 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie14 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie11 / 6

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 1
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia i żywienie
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 1
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie14 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka6 / 1
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 2
Biologia i wykorzystanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 2
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwożywienie człowieka i dietetyka
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 3
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie12 / 1
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hotelarstwotechnologia i żywienie10 / 1
Hotelarstwotechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 1
Hotelarstwożywienie człowieka i dietetyka5 / 1
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymżywienie człowieka i dietetyka
Kuchnie świata - kultura żywienioważywienie człowieka i dietetyka9 / 3
Leki i żywnośćżywienie człowieka i dietetyka7 / 3
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie10 / 2
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 2
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie12 / 2
Mikrobiologia żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia i żywienie13 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościżywienie człowieka i dietetyka8 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie11 / 1
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikażywienie człowieka i dietetyka
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia i żywienie13 / 2
Obsługa ruchu turystycznegożywienie człowieka i dietetyka8 / 2
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 2
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 3
Podstawy przetwórstwa mięsa drobiowegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Prawo żywnościoweżywienie człowieka i dietetyka
Prebiotyki i probiotykiżywienie człowieka i dietetyka6 / 2
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka6 / 3
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie11 / 2
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie14 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie11 / 3
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 3
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka6 / 4
Suplementy diety i preparaty dietetyczneżywienie człowieka i dietetyka6 / 5
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznażywienie człowieka i dietetyka
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, drobiu, mleka)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 4
Toksyny roślin i zwierzątżywienie człowieka i dietetyka8 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia i żywienie13 / 3
Towaroznawstwo żywności (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 5
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka7 / 4
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie12 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia i żywienie10 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie11 / 4
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie11 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie14 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 2
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie14 / 4
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka7 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie11 / 6
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka9 / 4
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka9 / 5
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia i żywienie
Analiza i ocena jakości żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Analiza i ocena jakości żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwożywienie człowieka i dietetyka
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymżywienie człowieka i dietetyka
Mikrobiologia żywnościżywienie człowieka i dietetyka
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikażywienie człowieka i dietetyka
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy przetwórstwa mięsa drobiowegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Prawo żywnościoweżywienie człowieka i dietetyka
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznażywienie człowieka i dietetyka
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnażywienie człowieka i dietetyka
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, drobiu, mleka)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Towaroznawstwo żywności (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 1
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka9 / 2
Kuchnie świata - kultura żywienioważywienie człowieka i dietetyka9 / 3
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka9 / 4
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka9 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 1
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka7 / 2
Leki i żywnośćżywienie człowieka i dietetyka7 / 3
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka7 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie14 / 1
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie14 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie14 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie14 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka6 / 1
Prebiotyki i probiotykiżywienie człowieka i dietetyka6 / 2
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka6 / 3
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka6 / 4
Suplementy diety i preparaty dietetyczneżywienie człowieka i dietetyka6 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia i wykorzystanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 1
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 2
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 3
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 4
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego19 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie12 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie12 / 2
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hotelarstwotechnologia i żywienie10 / 1
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie10 / 2
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia i żywienie10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hotelarstwotechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 1
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 2
Wykrywanie alergenów w żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego15 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hotelarstwożywienie człowieka i dietetyka5 / 1
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 2
Wykrywanie alergenów w żywnościżywienie człowieka i dietetyka5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 1
Zanieczyszczenie i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 2
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 3
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego16 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia i żywienie13 / 1
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia i żywienie13 / 2
Toksyny roślin i zwierząttechnologia i żywienie13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościżywienie człowieka i dietetyka8 / 1
Obsługa ruchu turystycznegożywienie człowieka i dietetyka8 / 2
Toksyny roślin i zwierzątżywienie człowieka i dietetyka8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 1
Obsługa ruchu turystycznegotechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 2
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego17 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie11 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie11 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie11 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie11 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie11 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie11 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 2
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 4
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego18 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2