Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,251
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0303
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biochemiaegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,3102
laboratoriapraktyczne1,50,6202
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Botanika 1zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,5151
wykładyaudytoryjne1,51,5151
Botanika 2egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3102
wykładyaudytoryjne1,51,5152
zajęcia terenowepraktyczne0,50,252
Chemiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0201
laboratoriapraktyczne2,00,8251
Fizjologia roślinegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5152
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Fizykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0201
laboratoriapraktyczne2,00,8251
Genetykaegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,3103
laboratoriapraktyczne1,50,7203
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,51,0302
wykładyaudytoryjne1,51,0152
Matematykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5151
Meteorologia i klimatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
Mikrobiologiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,5153
wykładyaudytoryjne2,02,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5153
Podstawy ekologiizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,03,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,682
laboratoriapraktyczne1,00,272

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dendrologiazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne0,50,253
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,253
wykładyaudytoryjne2,02,0203
Entomologiaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,3104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,254
wykładyaudytoryjne2,01,0304
Fitopatologiaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,3105
wykładyaudytoryjne2,01,0305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,255
Geologia i gleboznawstwozaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,5152
wykładyaudytoryjne2,02,0302
Hodowla roślinzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0204
Inżynieria ogrodniczazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
wykładyaudytoryjne2,01,0204
Melioracje wodne i nawadnianiezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,3103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7203
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Nasiennictwozaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,3107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7157
wykładyaudytoryjne2,02,0357
Podstawy produkcji ogrodniczejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7202
Podstawy produkcji roślinnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
Przechowywanie produktów ogrodniczychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,3105
wykładyaudytoryjne2,01,0205
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitrozaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,255
laboratoriapraktyczne0,50,3105
wykładyaudytoryjne1,01,0155
Rośliny ozdobneegzamin10,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8254
wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne1,00,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,01,0105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,00,3106
wykładyaudytoryjne1,01,0206
Sadownictwoegzamin10,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8254
wykładyaudytoryjne2,01,0304
laboratoriapraktyczne1,00,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,01,0105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne1,01,0206
laboratoriaaudytoryjne1,00,3106
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne1,00,3106
seminariaaudytoryjne1,00,3107
Szkółkarstwoegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7203
laboratoriapraktyczne1,00,3103
wykładyaudytoryjne2,01,0303
Technologia upraw maszynowychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,5156
Uprawa winoroślizaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Warzywnictwoegzamin10,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8254
laboratoriapraktyczne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,01,0105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,01,0206
laboratoriaaudytoryjne1,00,3106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychzaliczenie1,0zajęcia terenowepraktyczne1,00,7206
Zajęcia praktyczne z sadownictwazaliczenie1,0zajęcia terenowepraktyczne1,00,7206
Zajęcia praktyczne z warzywnictwazaliczenie1,0zajęcia terenowepraktyczne1,00,7206
Zielarstwozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0305
wykładyaudytoryjne1,51,0305

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynkuzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,01806

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605
2 Język niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Estetykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
1 Historia sztukizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103
wykładyaudytoryjne1,01,0253
1 Żywienie roślinzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0253
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Przyspieszona uprawa warzywzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0204
1 Rośliny lecznicze w terenach zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0204

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Historia wina i enoturystykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
2 Podstawy enologiizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0305

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rośliny ozdobne w ogrodach światazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
1 Zagospodarowanie terenów zielenizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
wykładyaudytoryjne1,01,0206

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Hortiterapiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
2 Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zielenizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
wykładyaudytoryjne2,01,0304
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,254
wykładyaudytoryjne1,51,0254

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Rośliny ozdobne w życiu człowiekazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
wykładyaudytoryjne2,01,0304
Terapia ogrodniczazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,254
wykładyaudytoryjne1,51,0254

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-technicznezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0255
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0255
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Tereny zieleni - historia i projektowaniezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,01,0205
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0305

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy ekologicznej uprawy grzybówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,256
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,3406
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Projektowanie upraw warzywnychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
Projektowanie upraw zielarskichzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,256
wykładyaudytoryjne1,01,0256

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody produkcji poprawiające jakość owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,257
wykładyaudytoryjne2,01,2357
Zagrożenia w produkcji sadowniczejzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
wykładyaudytoryjne1,01,0207

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Sadownictwo proekologicznezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,51,0307
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,257
Światowe trendy w produkcji sadowniczejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
wykładyaudytoryjne2,01,0257

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3107
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3107