Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego: