Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Efekty uczenia się:

KODWiedza
IWE_10-_W01Ogólna wiedza o metalurgii procesów spawalniczych oraz spawalności materiałów metalowych stosowanych na konstrukcje spawane.
IWE_10-_W02Wiedza na temat podstawowych procesów spawania, budowy, własności eksploatacyjnych oraz obsługi urządzeń spawalniczych. Znajomość podstawowych zasad projektowania konstrukcji spawanych.
IWE_10-_W03Wiedza na temat budowy, własności eksploatacyjnych oraz obsługi urządzeń spawalniczych, zrobotyzowanych i zmechanizowanych stanowisk spawalniczych. Znajomość zaawansowanych procesów spawalniczych.
IWE_10-_W04Wiedza o zjawiskach fizycznych i chemicznych towarzyszących procesom spawalniczym, metalurgii procesów spawalniczych oraz spawalności nowoczesnych materiałów metalowych stosowanych na konstrukcje spawane.
IWE_10-_W05Znajomość istoty procesów cięcia, zgrzewania, lutowania i klejenia oraz metod wpływania na przebieg tych procesów. Wiedza na temat parametrów zgrzewania. Znajomość roli topników i atmosfer ochronnych stosowanych w czasie lutowania. Znajomość specyfiki doboru kleju warunkującego poprawne połączenie.
IWE_10-_W06Wiedza o nowoczesnych technologiach regeneracji części maszyn i urządzeń metodami spawalniczymi. Znajomość technologii produkcji gotowych wyrobów z zastosowaniem spawalniczych technologii nakładania powłok.
IWE_10-_W07Wiedza na temat norm europejskich dotyczących projektowania i wykonania konstrukcji stalowych.
IWE_10-_W08Wiedza o normach europejskich i przepisach z zakresu spawalnictwa, kontroli jakości w produkcji spawalniczej, przygotowania produkcji spawalniczej. Znajomość podstawowych badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych. Znajomość zalet i wad poszczególnych metod badań. Znajomość wad i niezgodności spawalniczych.
IWE_10-_W09Wiedza o zasadach organizacji kontroli i zapewnienia jakości produkcji spawalniczej zgodnie z normami europejskimi. Znajomość norm dotyczących klasyfikacji konstrukcji i zakładów spawalniczych.