Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
IWE_10-_U01Dobór tworzywa konstrukcyjnego odpowiadających sformułowanym wcześniej wymaganiom.
IWE_10-_U02Dobór procesów spawalniczych i parametrów spawania dla poszczególnych technologii. Formułowanie zaleceń spawania gatunków stali i innych materiałów konstrukcyjnych.
IWE_10-_U03Podejmowanie decyzji w zakresie projektowania i budowy stanowisk spawalniczych. Ocena możliwości robotyzacji i mechanizacji procesu technologicznego. Selekcja urządzeń spawalniczych o parametrach spełniających wymagania procesu technologicznego.
IWE_10-_U04Identyfikacja i formułowanie prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla obszaru inżynierii mechanicznej. Dobór tworzywa konstrukcyjnego odpowiadających sformułowanym wcześniej wymaganiom. Substytucja tworzyw konstrukcyjnych z uwzględnieniem kosztów.
IWE_10-_U05Dobór metody i parametrów cięcia, zgrzewania, lutowania i klejenia dla elementów złącza pracujących w różnych warunkach. Projektowanie połączeń. Określenie zaleceń technologicznych procesu, zapewniających uzyskanie wysokiej jakości wykonywania połączeń.
IWE_10-_U06Dobór maszyn i urządzeń spawalniczych oraz parametrów technologii nakładania powłok.
IWE_10-_U07Weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej z uwzględnieniem wymogów technologii spawania i zgrzewania. Nadzór podczas wykonania złączy.
IWE_10-_U08Posługiwanie się normami i przepisami z zakresu kontroli jakości i nadzorów przy produkcji spawalniczej. Prowadzenie badań wizualnych złączy spawanych. Interpretacja wyników badań, dobór zakresu badań do prowadzonych prac spawalniczych. Ocena wyników badań w świetle europejskich norm spawalniczych.
IWE_10-_U09Organizacja komórki kontroli jakości. Tworzenie podstawowej dokumentacji systemowej i nadzór nad dokumentacją systemu. Analizowanie kosztów spawania.