Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne w technologii żywnościprzedmiot wspólny
Higiena w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej (blok)przedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Zarządzanie jakością żywnościprzedmiot wspólny
Alergie pokarmowetechnologia i biotechnologia żywności6 / 1
Alergie pokarmowetechnologia rybna6 / 1
Alergie pokarmoweżywienie człowieka6 / 1
Alergie pokarmoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 1
Analityka żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Analityka żywnościtechnologia rybna4 / 1
Analityka żywnościżywienie człowieka4 / 1
Analityka żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna8 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia i biotechnologia żywności5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia rybna5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsażywienie człowieka5 / 1
Biologiczne przetwórstwo odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna10 / 1
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna9 / 1
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna11 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejżywienie człowieka5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia rybna5 / 2
Diagnostyka w gabinecie dietetykażywienie człowieka
Dietetyka bariatrycznatechnologia rybna6 / 2
Dietetyka bariatrycznażywienie człowieka6 / 2
Dietetyka bariatrycznaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 2
Dietetyka bariatrycznatechnologia i biotechnologia żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychżywienie człowieka6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia rybna6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia i biotechnologia żywności6 / 3
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna10 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia rybna4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańżywienie człowieka4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia i biotechnologia żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia rybna
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna11 / 2
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybżywienie człowieka5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia i biotechnologia żywności5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia rybna5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia rybna6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności6 / 4
Mikrobiologia przemysłowaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Mikrobiologia przemysłowatechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Mikrobiologia przemysłowatechnologia rybna4 / 3
Mikrobiologia przemysłoważywienie człowieka4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia i biotechnologia żywności6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia rybna6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiżywienie człowieka6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 5
Molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowychtechnologia i biotechnologia żywności
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia i biotechnologia żywności6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia rybna6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneżywienie człowieka6 / 6
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia rybna
Nowiny żywieniowo - dietetyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia i biotechnologia żywności
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia rybna7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościżywienie człowieka7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia rybna4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościżywienie człowieka4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegożywienie człowieka4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia rybna4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Patogeny w żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 6
Patogeny w żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 6
Patogeny w żywnościtechnologia rybna4 / 6
Patogeny w żywnościżywienie człowieka4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia rybna4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychżywienie człowieka4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia rybna7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegożywienie człowieka7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia rybna7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegożywienie człowieka7 / 3
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna9 / 2
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia i biotechnologia żywności7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia rybna7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.żywienie człowieka7 / 4
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna8 / 2
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia rybna4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościżywienie człowieka4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia rybna5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 4
Surowce uboczne i dodatki niemleczne w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia rybna4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościżywienie człowieka4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 10
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka5 / 5
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności5 / 5
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 5
Technologia produktów cukierniczychtechnologia rybna5 / 5
Towaroznawstwo napojówocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 11
Towaroznawstwo napojówtechnologia i biotechnologia żywności4 / 11
Towaroznawstwo napojówtechnologia rybna4 / 11
Towaroznawstwo napojówżywienie człowieka4 / 11
Towaroznawstwo wyrobów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Towaroznawstwo zywności ekologicznejżywienie człowieka4 / 12
Towaroznawstwo żywnoścci specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejżywienie człowieka4 / 13
Towaroznawstwo żywności ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia rybna4 / 12
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 13
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 13
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia rybna4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia rybna5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringoweżywienie człowieka5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia i biotechnologia żywności5 / 6
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiutechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia rybna5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstważywienie człowieka5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia i biotechnologia żywności5 / 7
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii przetwórstw ryb i owoców morzatechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywności (blok)żywienie człowieka
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 5
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności7 / 5
Wybrane działy z reologiitechnologia rybna7 / 5
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka7 / 5
Wybrane działy z technologii żywności (blok)technologia rybna
Wybrane działy z technologii żywności (blok)ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane zagadnienia z parazytologii organizmów wodnychtechnologia rybna
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia rybna5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejżywienie człowieka5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 8
Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywienie kliniczne i dietoterapiażywienie człowieka
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia rybna6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia i biotechnologia żywności6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościżywienie człowieka6 / 7
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychżywienie człowieka
Żywienie w turystyceżywienie człowieka
Żywność wzbogacana, suplementy diety i wyroby medyczne w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne w technologii żywnościprzedmiot wspólny
Higiena w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej (blok)przedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Zarządzanie jakością żywnościprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i biotechnologia żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmowetechnologia i biotechnologia żywności6 / 1
Analityka żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia i biotechnologia żywności5 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 2
Dietetyka bariatrycznatechnologia i biotechnologia żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia i biotechnologia żywności6 / 3
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia i biotechnologia żywności
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia i biotechnologia żywności5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności6 / 4
Mikrobiologia przemysłowatechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia i biotechnologia żywności6 / 5
Molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowychtechnologia i biotechnologia żywności
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia i biotechnologia żywności6 / 6
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia i biotechnologia żywności
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Patogeny w żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia i biotechnologia żywności7 / 4
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności5 / 4
Surowce uboczne i dodatki niemleczne w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 10
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności5 / 5
Towaroznawstwo napojówtechnologia i biotechnologia żywności4 / 11
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia i biotechnologia żywności5 / 6
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiutechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia i biotechnologia żywności5 / 7
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii przetwórstw ryb i owoców morzatechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności7 / 5
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 8
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia i biotechnologia żywności6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia rybna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmowetechnologia rybna6 / 1
Analityka żywnościtechnologia rybna4 / 1
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna8 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia rybna5 / 1
Biologiczne przetwórstwo odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna10 / 1
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna9 / 1
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna11 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia rybna5 / 2
Dietetyka bariatrycznatechnologia rybna6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia rybna6 / 3
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna10 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia rybna4 / 2
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia rybna
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna11 / 2
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia rybna5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia rybna6 / 4
Mikrobiologia przemysłowatechnologia rybna4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia rybna6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia rybna6 / 6
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia rybna
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia rybna7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia rybna4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia rybna4 / 5
Patogeny w żywnościtechnologia rybna4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia rybna4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia rybna7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia rybna7 / 3
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna9 / 2
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia rybna7 / 4
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna8 / 2
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia rybna4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia rybna5 / 4
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia rybna4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 10
Technologia produktów cukierniczychtechnologia rybna5 / 5
Towaroznawstwo napojówtechnologia rybna4 / 11
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia rybna4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia rybna4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia rybna5 / 6
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia rybna5 / 7
Wybrane działy z reologiitechnologia rybna7 / 5
Wybrane działy z technologii żywności (blok)technologia rybna
Wybrane zagadnienia z parazytologii organizmów wodnychtechnologia rybna
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia rybna5 / 8
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia rybna6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności żywienie człowieka

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweżywienie człowieka6 / 1
Analityka żywnościżywienie człowieka4 / 1
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Biologiczne podstawy jakości mięsażywienie człowieka5 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejżywienie człowieka5 / 2
Diagnostyka w gabinecie dietetykażywienie człowieka
Dietetyka bariatrycznażywienie człowieka6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychżywienie człowieka6 / 3
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańżywienie człowieka4 / 2
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybżywienie człowieka5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka6 / 4
Mikrobiologia przemysłoważywienie człowieka4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiżywienie człowieka6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneżywienie człowieka6 / 6
Nowoczesne opakowania do żywnościżywienie człowieka7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościżywienie człowieka4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegożywienie człowieka4 / 5
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Patogeny w żywnościżywienie człowieka4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychżywienie człowieka4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegożywienie człowieka7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegożywienie człowieka7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.żywienie człowieka7 / 4
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościżywienie człowieka4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka5 / 4
Systemy zarządzania jakością żywnościżywienie człowieka4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 10
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka5 / 5
Towaroznawstwo napojówżywienie człowieka4 / 11
Towaroznawstwo zywności ekologicznejżywienie człowieka4 / 12
Towaroznawstwo żywnoścci specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejżywienie człowieka4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringoweżywienie człowieka5 / 6
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstważywienie człowieka5 / 7
Wybrane działy w technologii żywności (blok)żywienie człowieka
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka7 / 5
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejżywienie człowieka5 / 8
Żywienie kliniczne i dietoterapiażywienie człowieka
Żywienie różnych grup ludnościżywienie człowieka6 / 7
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychżywienie człowieka
Żywienie w turystyceżywienie człowieka
Żywność wzbogacana, suplementy diety i wyroby medyczne w żywieniu człowiekażywienie człowieka

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 1
Analityka żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 2
Dietetyka bariatrycznaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 3
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 4
Mikrobiologia przemysłowaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 6
Nowiny żywieniowo - dietetyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Nowoczesne opakowania do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Patogeny w żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 4
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 4
Systemy zarządzania jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 10
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 5
Towaroznawstwo napojówocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 11
Towaroznawstwo wyrobów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Towaroznawstwo żywności ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 6
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 7
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 5
Wybrane działy z technologii żywności (blok)ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 8
Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywienie różnych grup ludnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 7

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne w technologii żywnościprzedmiot wspólny
Higiena w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej (blok)przedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Zarządzanie jakością żywnościprzedmiot wspólny
Alergie pokarmowetechnologia i biotechnologia żywności6 / 1
Alergie pokarmowetechnologia rybna6 / 1
Alergie pokarmoweżywienie człowieka6 / 1
Alergie pokarmoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 1
Analityka żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Analityka żywnościtechnologia rybna4 / 1
Analityka żywnościżywienie człowieka4 / 1
Analityka żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna8 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia i biotechnologia żywności5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia rybna5 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsażywienie człowieka5 / 1
Biologiczne przetwórstwo odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna10 / 1
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna9 / 1
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna11 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejżywienie człowieka5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 2
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia rybna5 / 2
Diagnostyka w gabinecie dietetykażywienie człowieka
Dietetyka bariatrycznatechnologia rybna6 / 2
Dietetyka bariatrycznażywienie człowieka6 / 2
Dietetyka bariatrycznaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 2
Dietetyka bariatrycznatechnologia i biotechnologia żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychżywienie człowieka6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia rybna6 / 3
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia i biotechnologia żywności6 / 3
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna10 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia rybna4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańżywienie człowieka4 / 2
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia i biotechnologia żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia rybna
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna11 / 2
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybżywienie człowieka5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia i biotechnologia żywności5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia rybna5 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia rybna6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 4
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności6 / 4
Mikrobiologia przemysłowaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Mikrobiologia przemysłowatechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Mikrobiologia przemysłowatechnologia rybna4 / 3
Mikrobiologia przemysłoważywienie człowieka4 / 3
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia i biotechnologia żywności6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia rybna6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiżywienie człowieka6 / 5
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 5
Molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowychtechnologia i biotechnologia żywności
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia i biotechnologia żywności6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia rybna6 / 6
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneżywienie człowieka6 / 6
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia rybna
Nowiny żywieniowo - dietetyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia i biotechnologia żywności
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia rybna7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościżywienie człowieka7 / 1
Nowoczesne opakowania do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 1
Ogólne towaroznawstwo żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia rybna4 / 4
Ogólne towaroznawstwo żywnościżywienie człowieka4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegożywienie człowieka4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia rybna4 / 5
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Patogeny w żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 6
Patogeny w żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 6
Patogeny w żywnościtechnologia rybna4 / 6
Patogeny w żywnościżywienie człowieka4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia rybna4 / 7
Podstawy metod toksykometrycznychżywienie człowieka4 / 7
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia rybna7 / 2
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegożywienie człowieka7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia rybna7 / 3
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegożywienie człowieka7 / 3
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna9 / 2
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia i biotechnologia żywności7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia rybna7 / 4
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.żywienie człowieka7 / 4
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna8 / 2
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia rybna4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 8
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościżywienie człowieka4 / 8
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia rybna5 / 4
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 4
Surowce uboczne i dodatki niemleczne w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia rybna4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościżywienie człowieka4 / 9
Systemy zarządzania jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 10
Szkodniki w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 10
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka5 / 5
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności5 / 5
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 5
Technologia produktów cukierniczychtechnologia rybna5 / 5
Towaroznawstwo napojówocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 11
Towaroznawstwo napojówtechnologia i biotechnologia żywności4 / 11
Towaroznawstwo napojówtechnologia rybna4 / 11
Towaroznawstwo napojówżywienie człowieka4 / 11
Towaroznawstwo wyrobów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Towaroznawstwo zywności ekologicznejżywienie człowieka4 / 12
Towaroznawstwo żywnoścci specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejżywienie człowieka4 / 13
Towaroznawstwo żywności ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia rybna4 / 12
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 13
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 13
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia rybna4 / 13
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia rybna5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringoweżywienie człowieka5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 6
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia i biotechnologia żywności5 / 6
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiutechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia rybna5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstważywienie człowieka5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 7
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia i biotechnologia żywności5 / 7
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii przetwórstw ryb i owoców morzatechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywności (blok)żywienie człowieka
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 5
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności7 / 5
Wybrane działy z reologiitechnologia rybna7 / 5
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka7 / 5
Wybrane działy z technologii żywności (blok)technologia rybna
Wybrane działy z technologii żywności (blok)ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane zagadnienia z parazytologii organizmów wodnychtechnologia rybna
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia rybna4 / 14
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 14
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia rybna5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejżywienie człowieka5 / 8
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 8
Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywienie kliniczne i dietoterapiażywienie człowieka
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia rybna6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia i biotechnologia żywności6 / 7
Żywienie różnych grup ludnościżywienie człowieka6 / 7
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychżywienie człowieka
Żywienie w turystyceżywienie człowieka
Żywność wzbogacana, suplementy diety i wyroby medyczne w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne w technologii żywnościprzedmiot wspólny
Higiena w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej (blok)przedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Zarządzanie jakością żywnościprzedmiot wspólny
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Diagnostyka w gabinecie dietetykażywienie człowieka
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia i biotechnologia żywności
Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznychtechnologia rybna
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowychtechnologia i biotechnologia żywności
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia rybna
Nowiny żywieniowo - dietetyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Nowiny żywieniowo - dietetycznetechnologia i biotechnologia żywności
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna
Surowce uboczne i dodatki niemleczne w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Towaroznawstwo wyrobów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiutechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii przetwórstw ryb i owoców morzatechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywności (blok)żywienie człowieka
Wybrane działy z technologii żywności (blok)technologia rybna
Wybrane działy z technologii żywności (blok)ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane zagadnienia z parazytologii organizmów wodnychtechnologia rybna
Środowiskowe zagrożenia bezpieczeństwa żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywienie kliniczne i dietoterapiażywienie człowieka
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychżywienie człowieka
Żywienie w turystyceżywienie człowieka
Żywność wzbogacana, suplementy diety i wyroby medyczne w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmowetechnologia i biotechnologia żywności6 / 1
Dietetyka bariatrycznatechnologia i biotechnologia żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia i biotechnologia żywności6 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności6 / 4
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia i biotechnologia żywności6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia i biotechnologia żywności6 / 6
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia i biotechnologia żywności6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmowetechnologia rybna6 / 1
Dietetyka bariatrycznatechnologia rybna6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychtechnologia rybna6 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia rybna6 / 4
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiitechnologia rybna6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktycznetechnologia rybna6 / 6
Żywienie różnych grup ludnościtechnologia rybna6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweżywienie człowieka6 / 1
Dietetyka bariatrycznażywienie człowieka6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychżywienie człowieka6 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka6 / 4
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiżywienie człowieka6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneżywienie człowieka6 / 6
Żywienie różnych grup ludnościżywienie człowieka6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 1
Dietetyka bariatrycznaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 2
Dietetyka w chorobach autoimmunologicznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 3
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 4
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 5
Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczneocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 6
Żywienie różnych grup ludnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analityka żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Mikrobiologia przemysłowatechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Ogólne towaroznawstwo żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegotechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Patogeny w żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 7
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 8
Systemy zarządzania jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 10
Towaroznawstwo napojówtechnologia i biotechnologia żywności4 / 11
Towaroznawstwo żywności ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejtechnologia i biotechnologia żywności4 / 13
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 14

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analityka żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Higieniczno-toksykologiczna ocena opakowańocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Mikrobiologia przemysłowaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Ogólne towaroznawstwo żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Patogeny w żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 6
Podstawy metod toksykometrycznychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 7
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 8
Systemy zarządzania jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 9
Szkodniki w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 10
Towaroznawstwo napojówocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 11
Towaroznawstwo żywności ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 12
Towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i funkcjonalnejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 13
Wymagania prawne znakowania i certyfikacja w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 14

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna8 / 1
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne podstawy jakości mięsaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 2
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 3
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 4
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 5
Usługi gastronomiczne i cateringoweocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 6
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 7
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności5 / 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne podstawy jakości mięsatechnologia i biotechnologia żywności5 / 1
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 2
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze rybtechnologia i biotechnologia żywności5 / 3
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności5 / 4
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności5 / 5
Usługi gastronomiczne i cateringowetechnologia i biotechnologia żywności5 / 6
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwatechnologia i biotechnologia żywności5 / 7
Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii mleczarskiejtechnologia i biotechnologia żywności5 / 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne przetwórstwo odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna10 / 1
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna9 / 1
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna11 / 1
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności7 / 1
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia i biotechnologia żywności7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia i biotechnologia żywności7 / 4
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne opakowania do żywnościtechnologia rybna7 / 1
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegotechnologia rybna7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegotechnologia rybna7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.technologia rybna7 / 4
Wybrane działy z reologiitechnologia rybna7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne opakowania do żywnościżywienie człowieka7 / 1
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegożywienie człowieka7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegożywienie człowieka7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.żywienie człowieka7 / 4
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne opakowania do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 1
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 2
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 3
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 4
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności7 / 5