Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny13 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny13 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny16 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny16 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny12 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie- bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny13 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny13 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny16 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny16 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny12 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie- bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny13 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny13 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny16 / 2
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny16 / 1
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny12 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie- bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gleboznawstwo 2przedmiot wspólny
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 1przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2przedmiot wspólny
Uprawa roślin rolniczych 2Aprzedmiot wspólny
Użytkowanie agregatów rolniczychprzedmiot wspólny
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie- bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia glebprzedmiot wspólny13 / 1
Biochemia plonów roślin uprawnychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychprzedmiot wspólny16 / 2
Mała retencja na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny12 / 1
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyprzedmiot wspólny14 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2