Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,251
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0104
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
Wychowanie fizycznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0301
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza danych i modelowaniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0204
laboratoriapraktyczne1,01,0104
Biochemiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne1,00,7104
Botanika 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,50,8251
wykładyaudytoryjne2,52,5201
Chemiazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,52,5201
laboratoriapraktyczne2,50,8251
Fizjologia zwierząt z anatomiązaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne1,01,0205
Fizykazaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,00,8251
wykładyaudytoryjne2,02,0201
Grafika inżynierska 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,51,0302
wykładyaudytoryjne1,51,5152
Matematykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5151
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,082
laboratoriaaudytoryjne1,01,072

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Agroekologiazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5152
wykładyaudytoryjne1,51,5152
Agrometeorologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Botanika 2zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0103
wykładyaudytoryjne2,02,0203
Chemia rolnaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,5206
zajęcia terenowepraktyczne0,50,256
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0106
wykładyaudytoryjne1,51,5456
Dendrologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejzaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
wykładyaudytoryjne3,03,0302
Entomologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5106
zajęcia terenowepraktyczne0,50,256
laboratoriapraktyczne1,00,5206
Fitopatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0306
zajęcia terenowepraktyczne0,50,256
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5106
laboratoriapraktyczne1,00,5206
Fizjologia roślinegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0104
laboratoriapraktyczne1,01,0104
Genetykazaliczenie3,0laboratoriaaudytoryjne1,01,0103
wykładyaudytoryjne2,02,0203
Gleboznawstwo 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,50,5151
wykładyaudytoryjne2,52,5301
Gleboznawstwo 2egzamin4,0wykładyaudytoryjne1,01,0205
laboratoriapraktyczne1,00,2105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0205
Hodowla roślin i biotechnologiaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0205
laboratoriapraktyczne1,00,2105
Komputerowe systemy wspomagania decyzjizaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0103
wykładyaudytoryjne1,01,053
Marketing i obrótzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0104
wykładyaudytoryjne1,01,0204
Melioracje wodnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
Mikrobiologiazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0103
wykładyaudytoryjne2,02,0203
Nawadnianie roślin rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0205
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0205
Ochrona środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0107
wykładyaudytoryjne1,01,0357
Podstawy produkcji ogrodniczejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5152
wykładyaudytoryjne1,51,5152
Podstawy produkcji roślinnejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5152
wykładyaudytoryjne1,51,5152
Podstawy produkcji zwierzęcejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5152
Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0104
Produkcja zwierzęcazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
Przechowalnictwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0257
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,30,3107
laboratoriapraktyczne0,70,7257
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne1,00,0106
seminariaaudytoryjne1,00,0107
Uprawa roślin rolniczych 1egzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5205
wykładyaudytoryjne2,02,0555
Uprawa roślin rolniczych 2zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,01,0356
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0106
zajęcia terenowepraktyczne1,01,056
laboratoriapraktyczne1,00,5206
Uprawa roślin rolniczych 2Aegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157
laboratoriapraktyczne1,01,0157
wykładyaudytoryjne2,02,0307
Użytkowanie agregatów rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0205
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5105
laboratoriapraktyczne0,50,555
Łąkarstwoegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,51,0306
laboratoriapraktyczne1,00,5156
zajęcia terenowepraktyczne0,50,256
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001
Szkolenie- bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Sztuka i historia Szczecinazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rolnicze surowce energetycznezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
wykładyaudytoryjne3,03,0303
2 Współczesne systemy uprawy rolizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zagospodarowanie terenów zielenizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,52,5153
wykładyaudytoryjne1,51,5303
2 Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5153
wykładyaudytoryjne2,52,5303

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Budownictwo rolnicze i leśnezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0303
1 Infrastruktura obszarów wiejskichzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona bioróżnorodności w krajobraziezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne3,03,0304
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne3,03,0304

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,0154
wykładyaudytoryjne1,51,5154
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w agrometeorologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155
2 Topoklimat i mikroklimatzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biochemia glebzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne2,02,0205
2 Biochemia plonów roślin uprawnychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne2,02,0205

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0206
1 Regulatory roślinne stosowane w rolnictwiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0206

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biopreparaty w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0107
2 Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0107

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
1 Mała retencja na obszarach wiejskichzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0157

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Diagnostyka molekularna roślin uprawnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
1 Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świeciezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157