Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,010

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Analiza danych i modelowaniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,020
laboratoriapraktyczne1,01,010
Biochemiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,00,710

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Fizjologia roślinegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010
laboratoriapraktyczne1,01,010
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,010
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010
wykładyaudytoryjne1,01,020
Melioracje wodnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015
Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,010
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona bioróżnorodności w krajobraziezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne3,03,0304
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
wykładyaudytoryjne3,03,0304

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,0154
wykładyaudytoryjne1,51,5154
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154