Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Fizjologia zwierząt z anatomiązaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010
wykładyaudytoryjne1,01,020

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Gleboznawstwo 2egzamin4,0wykładyaudytoryjne1,01,020
laboratoriapraktyczne1,00,210
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,020
Hodowla roślin i biotechnologiaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,020
laboratoriapraktyczne1,00,210
Marketing i obrótzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Nawadnianie roślin rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,020
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,020
Uprawa roślin rolniczych 1egzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,520
wykładyaudytoryjne2,02,055
Użytkowanie agregatów rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,020
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,510
laboratoriapraktyczne0,50,55

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w agrometeorologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155
2 Topoklimat i mikroklimatzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biochemia glebzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne2,02,0205
2 Biochemia plonów roślin uprawnychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne2,02,0205