Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Efektywność inwestycji budowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-Aprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy-Nprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny4 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny4 / 2
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny2 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny3 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny3 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo sys. inżynierskichprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczneprzedmiot wspólny
Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznychprzedmiot wspólny
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowychprzedmiot wspólny
Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w ogrzewnictwieprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wod.-kan.przedmiot wspólny
Monitoring i zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczneprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe 1przedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe 2przedmiot wspólny6 / 2
Technologia i organizacja robót instalacyjnychprzedmiot wspólny
Technologia wody i ściekówprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek.przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacjeprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia techniki grzewczejprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Efektywność inwestycji budowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-Aprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy-Nprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny4 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny4 / 2
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny2 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny3 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny3 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo sys. inżynierskichprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczneprzedmiot wspólny
Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznychprzedmiot wspólny
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowychprzedmiot wspólny
Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w ogrzewnictwieprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wod.-kan.przedmiot wspólny
Monitoring i zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczneprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe 1przedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe 2przedmiot wspólny6 / 2
Technologia i organizacja robót instalacyjnychprzedmiot wspólny
Technologia wody i ściekówprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek.przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacjeprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia techniki grzewczejprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Efektywność inwestycji budowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-Aprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy-Nprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny4 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny4 / 2
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny2 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny3 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny3 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiprzedmiot wspólny5 / 2
Chemia środowiskaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo sys. inżynierskichprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczneprzedmiot wspólny
Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznychprzedmiot wspólny
Ciepłownictwoprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowychprzedmiot wspólny
Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w ogrzewnictwieprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wod.-kan.przedmiot wspólny
Monitoring i zarządzanie środowiskiemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia praktyczneprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo zagadnienia teoretyczneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe 1przedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe 2przedmiot wspólny6 / 2
Technologia i organizacja robót instalacyjnychprzedmiot wspólny
Technologia wody i ściekówprzedmiot wspólny
Uwarunkowania prawne gosp. wod.-ściek.przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacjeprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia techniki grzewczejprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Efektywność inwestycji budowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-Aprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy-Nprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny4 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny2 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny2 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny3 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny3 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe 1przedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe 2przedmiot wspólny6 / 2