Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Gospodarka odpadamiegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,515
projektypraktyczne1,51,115
wykładyaudytoryjne1,51,130
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,130
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,615
wykładyaudytoryjne1,00,515
Klimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,745
projektypraktyczne2,01,230
Metody komputerowe w ogrzewnictwiezaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,01,645
Metody komputerowe w wod.-kan.zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,745
Monitoring i zarządzanie środowiskiemegzamin2,0laboratoriapraktyczne0,80,515
wykładyaudytoryjne1,20,615
Ogrzewnictwo zagadnienia praktycznezaliczenie3,0projektypraktyczne3,01,745
Wodociągi i kanalizacjeegzamin4,0projektypraktyczne2,21,645
wykładyaudytoryjne1,81,230
Wybrane zagadnienia techniki grzewczejzaliczenie3,0projektypraktyczne1,81,130
wykładyaudytoryjne1,20,715

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
2 Ochrona własności przemysłowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6152