Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
IS_2A_W01Zna i rozumie zaawansowaną terminologię dotyczącą etyki, prawa, ekonomii, filozofii socjologii, sztuki, wzornictwa i kultury
IS_2A_W02Zna i rozumie rozszerzoną i pogłębioną teoretycznie wiedzę z zakresu matematyki (w tym głównie statystki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa) oraz chemii środowiska przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii środowiska
IS_2A_W03Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska w tym z: inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, inżynierii bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa instalacji i innych systemów technicznych
IS_2A_W04Zna i rozumie zaawansowane technologie chroniące środowisko, zasady analizy rozwiązań technicznych w inżynierii środowiska, budownictwie i przemyśle pod kątem określenia ich wpływu na środowisko
IS_2A_W05Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną na temat zagadnień modelowania procesów, konfiguracji systemów oraz urządzeń inżynierii środowiska
IS_2A_W06Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną związaną z wybranymi zagadnieniami automatyki, sterowania i eksploatacji urządzeń technicznych oraz z zakresu właściwości dynamicznych obiektów i systemów inżynierii środowiska
IS_2A_W07Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu kluczowych zagadnień przyporządkowanych do kierunku inżynierii środowiska. Zna specjalistyczną terminologię w języku obcym, zgodną ze studiowanym kierunkiem
IS_2A_W08Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą zarządzania przedsięwzięciami z zakresu inżynierii środowiska i budowlanymi w aspekcie techniczno-ekonomicznym oraz organizacji procesu inwestycyjnego i kosztorysowania
IS_2A_W09Zna i rozumie zasady analizy systemów, procesów, urządzeń w inżynierii środowiska w szeroko pojętym obszarze zachowań i oddziaływań
IS_2A_W10Zna i rozumie zaawansowane metody, programy komputerowe stosowane w rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu inżynierii środowiska
IS_2A_W11Zna i rozumie wiedzę ogólną dotyczącą standardów i norm technicznych w zakresie inżynierii środowiska
IS_2A_W12Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną na temat możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budownictwie i przemyśle
IS_2A_W13Zna i rozumie wiedzę ogólną w zakresie utrzymania obiektów i systemów typowych dla inżynierii środowiska
IS_2A_W14Zna i rozumie wiedzę ogólną o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w inżynierii środowiska
IS_2A_W15Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym wpływu realizacji inwestycji technicznych na środowisko; ma uporządkowana wiedzę w zakresie identyfikowania zagrożeń, zna środki bezpieczeństwa i ochrony oraz kryteria ich doboru
IS_2A_W16Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego