Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny18 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny18 / 2
Krajowe i europejskie prawo pracy i rolneprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształceniaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny4 / 2
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Metaboliczne sterowanie czynnością organizmuprzedmiot wspólny2 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizm kontra ksenobiotykiprzedmiot wspólny4 / 4
Organoleptyczna ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny4 / 5
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Przydomowe przetwórstwo żywnościprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowanie rozrodcze w kształtowaniu populacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Zoologiaprzedmiot wspólny
Świat komórkiprzedmiot wspólny2 / 3
Chemia rolna z elementami gleboznawstwaprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Doradztwo rolniczeprzedmiot wspólny
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Genetyka populacji i metody hodowlaneprzedmiot wspólny
Jeleniowate w chowie fermowymprzedmiot wspólny5 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnejprzedmiot wspólny
Molekularne podstawy żywieniaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanychprzedmiot wspólny15 / 1
Podstawy introdukcji wybranych gatunków zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny7 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rozród zwierzątprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sokolnictwo i jastrzębiarstwoprzedmiot wspólny15 / 2
Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętachprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcychprzedmiot wspólny
Uprawa roli i roślinprzedmiot wspólny
Uprawa łąk i pastwiskprzedmiot wspólny
Użytkowanie i hodowla koniprzedmiot wspólny
Zwierzęta inwazyjne w Polsceprzedmiot wspólny15 / 3
Zwierzęta roślinożerne w kształtowaniu środowiskaprzedmiot wspólny5 / 3
Łowiectwoprzedmiot wspólny15 / 4
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny7 / 3
Żywność wygodnaprzedmiot wspólny7 / 4
Alternatywne metody wykorzystania świńHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 1
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaHodowla koni i jeździectwo14 / 1
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaPielęgniarstwo zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsPielęgniarstwo zwierząt14 / 2
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla koni i jeździectwo14 / 2
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 1
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniHodowla koni i jeździectwo13 / 1
Biologiczne podstawy treningu koniHodowla koni i jeździectwo
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla koni i jeździectwo9 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla koni i jeździectwo10 / 1
Choroby genetyczne zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 2
Chów i hodowla bydłaHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla bydłaHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla bydłaPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla drobiuPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla owiec i kózPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla trzody chlewnejPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 1
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla koni i jeździectwo8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 2
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla koni i jeździectwo8 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla koni i jeździectwo9 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyPielęgniarstwo zwierząt9 / 2
Dietetyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 1
Dietetyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 1
FutrzarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 1
FutrzarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 1
FutrzarstwoHodowla koni i jeździectwo16 / 1
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 3
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 2
GerontologiaPielęgniarstwo zwierząt
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla koni i jeździectwo16 / 2
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 2
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 2
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla koni i jeździectwo
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla i użytkowanie zwierząt
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaPielęgniarstwo zwierząt
HipoterapiaHodowla koni i jeździectwo
Hodowla owadów użytkowychHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 1
JajczarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 3
JajczarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 3
Komputerowa analiza danych markerowychPielęgniarstwo zwierząt13 / 4
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla koni i jeździectwo13 / 2
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejPielęgniarstwo zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 2
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla koni i jeździectwo17 / 1
Koniowate w ogrodach zoologicznychHodowla koni i jeździectwo11 / 1
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 5
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniHodowla koni i jeździectwo13 / 3
Medycyna niekonwencjonalna u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla koni i jeździectwo14 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 2
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsPielęgniarstwo zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 4
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla koni i jeździectwo14 / 4
Metody klonowania zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 3
MikrobiologiaHodowla i użytkowanie zwierząt
MikrobiologiaHodowla koni i jeździectwo
MikrobiologiaPielęgniarstwo zwierząt
Ochrona zdrowia koniPielęgniarstwo zwierząt11 / 2
Ochrona zdrowia koniHodowla koni i jeździectwo11 / 2
Opieka nad samicami zwierząt towarzyszących w okresie rozrodu i odchowu potomstwaPielęgniarstwo zwierząt10 / 1
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaPielęgniarstwo zwierząt10 / 2
Opieka weterynaryjna i fizjoterapeutyczna w hodowli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt10 / 3
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla koni i jeździectwo17 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichPielęgniarstwo zwierząt17 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 3
Parazytologia weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 3
Parazytologia weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 3
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla koni i jeździectwo8 / 3
Pielęgnacja pooperacyjnaPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy analityki i farmakologiiPielęgniarstwo zwierząt81 / 1
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla koni i jeździectwo14 / 5
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejPielęgniarstwo zwierząt14 / 5
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 4
Podstawy genetyki zachowania zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 1
Podstawy immunologiiHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w pielęgnacji zwierzątPielęgniarstwo zwierząt17 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 4
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla koni i jeździectwo17 / 3
Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy rekreacji konnejPielęgniarstwo zwierząt12 / 2
Podstawy rekreacji konnejHodowla koni i jeździectwo12 / 1
Podstawy rekreacji konnej i hipoterapiiHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 2
Podstawy rybactwa śródlądowego i stawowegoHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 3
Podstawy toksykologii weterynaryjnejPielęgniarstwo zwierząt81 / 2
Poskramianie wybranych gatunków zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 1
Prawodawstwo w eksploatacji koniHodowla koni i jeździectwo11 / 3
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 2
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla koni i jeździectwo10 / 2
Produkty pochodzenia końskiegoHodowla koni i jeździectwo16 / 3
Produkty pochodzenia końskiegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 4
Produkty pszczeleHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 4
Produkty pszczeleHodowla koni i jeździectwo16 / 4
Produkty pszczelePielęgniarstwo zwierząt16 / 5
Profilaktyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 4
Profilaktyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 4
Przepisy jeździeckieHodowla koni i jeździectwo11 / 4
Psychologia zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 3
Psychologia zwierzątHodowla koni i jeździectwo12 / 2
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniPielęgniarstwo zwierząt12 / 4
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniHodowla koni i jeździectwo12 / 3
PszczelnictwoPielęgniarstwo zwierząt
PszczelnictwoHodowla i użytkowanie zwierząt
PszczelnictwoHodowla koni i jeździectwo
Rozród wspomagany u koniHodowla koni i jeździectwo14 / 6
Rozród wspomagany u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 6
Socjalizacja zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 5
Teoria i praktyka jazdy konnejHodowla koni i jeździectwo
Toksykologia związków organicznych zanieczyszczających środowisko zwierzęcePielęgniarstwo zwierząt81 / 3
Turystyka alternatywna i aktywna na obszarach wiejskichHodowla koni i jeździectwo12 / 4
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychPielęgniarstwo zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla i użytkowanie zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla koni i jeździectwo
Wybrane aspekty uzyskiwania zwierząt transgenicznychHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 4
Wybrane choroby koniHodowla koni i jeździectwo14 / 7
Wybrane choroby zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 7
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla koni i jeździectwo10 / 3
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 3
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowychHodowla koni i jeździectwo11 / 5
Zabiegi pielęgnacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 2
Zabiegi rehabilitacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Zaburzenia rozwojowe u zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 5
Zasady postępowania w nagłych wypadkachPielęgniarstwo zwierząt82 / 3
Zioła w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 3
Zioła w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 4
Znaczenie i możliwości zastosowania ziół dla koniHodowla koni i jeździectwo9 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla koni i jeździectwo8 / 4
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 4
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla koni i jeździectwo
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla i użytkowanie zwierząt
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna - 9 tygodni po II i III rokuprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny18 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny18 / 2
Krajowe i europejskie prawo pracy i rolneprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształceniaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny4 / 2
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Metaboliczne sterowanie czynnością organizmuprzedmiot wspólny2 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizm kontra ksenobiotykiprzedmiot wspólny4 / 4
Organoleptyczna ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny4 / 5
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Przydomowe przetwórstwo żywnościprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowanie rozrodcze w kształtowaniu populacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Zoologiaprzedmiot wspólny
Świat komórkiprzedmiot wspólny2 / 3
Chemia rolna z elementami gleboznawstwaprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Doradztwo rolniczeprzedmiot wspólny
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Genetyka populacji i metody hodowlaneprzedmiot wspólny
Jeleniowate w chowie fermowymprzedmiot wspólny5 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnejprzedmiot wspólny
Molekularne podstawy żywieniaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanychprzedmiot wspólny15 / 1
Podstawy introdukcji wybranych gatunków zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny7 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rozród zwierzątprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sokolnictwo i jastrzębiarstwoprzedmiot wspólny15 / 2
Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętachprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcychprzedmiot wspólny
Uprawa roli i roślinprzedmiot wspólny
Uprawa łąk i pastwiskprzedmiot wspólny
Użytkowanie i hodowla koniprzedmiot wspólny
Zwierzęta inwazyjne w Polsceprzedmiot wspólny15 / 3
Zwierzęta roślinożerne w kształtowaniu środowiskaprzedmiot wspólny5 / 3
Łowiectwoprzedmiot wspólny15 / 4
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny7 / 3
Żywność wygodnaprzedmiot wspólny7 / 4
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna - 9 tygodni po II i III rokuprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Hodowla i użytkowanie zwierząt

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody wykorzystania świńHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 1
Chów i hodowla bydłaHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 2
Dietetyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 1
FutrzarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 1
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 2
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 2
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla owadów użytkowychHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 1
JajczarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 3
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 2
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 2
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 3
Metody klonowania zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 3
MikrobiologiaHodowla i użytkowanie zwierząt
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 3
Parazytologia weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 4
Podstawy immunologiiHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 4
Podstawy rekreacji konnej i hipoterapiiHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 2
Podstawy rybactwa śródlądowego i stawowegoHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 3
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 2
Produkty pszczeleHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 4
Profilaktyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 4
PszczelnictwoHodowla i użytkowanie zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla i użytkowanie zwierząt
Wybrane aspekty uzyskiwania zwierząt transgenicznychHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 4
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 3
Zaburzenia rozwojowe u zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 5
Zioła w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 4
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla i użytkowanie zwierząt

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Hodowla koni i jeździectwo

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaHodowla koni i jeździectwo14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla koni i jeździectwo14 / 2
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniHodowla koni i jeździectwo13 / 1
Biologiczne podstawy treningu koniHodowla koni i jeździectwo
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla koni i jeździectwo9 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla koni i jeździectwo10 / 1
Chów i hodowla bydłaHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla drobiuHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla owiec i kózHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla koni i jeździectwo
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla koni i jeździectwo8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla koni i jeździectwo8 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla koni i jeździectwo9 / 2
FutrzarstwoHodowla koni i jeździectwo16 / 1
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla koni i jeździectwo16 / 2
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla koni i jeździectwo
HipoterapiaHodowla koni i jeździectwo
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla koni i jeździectwo13 / 2
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla koni i jeździectwo17 / 1
Koniowate w ogrodach zoologicznychHodowla koni i jeździectwo11 / 1
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniHodowla koni i jeździectwo13 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla koni i jeździectwo14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla koni i jeździectwo14 / 4
MikrobiologiaHodowla koni i jeździectwo
Ochrona zdrowia koniHodowla koni i jeździectwo11 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla koni i jeździectwo17 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla koni i jeździectwo8 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla koni i jeździectwo14 / 5
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla koni i jeździectwo17 / 3
Podstawy rekreacji konnejHodowla koni i jeździectwo12 / 1
Prawodawstwo w eksploatacji koniHodowla koni i jeździectwo11 / 3
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla koni i jeździectwo10 / 2
Produkty pochodzenia końskiegoHodowla koni i jeździectwo16 / 3
Produkty pszczeleHodowla koni i jeździectwo16 / 4
Przepisy jeździeckieHodowla koni i jeździectwo11 / 4
Psychologia zwierzątHodowla koni i jeździectwo12 / 2
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniHodowla koni i jeździectwo12 / 3
PszczelnictwoHodowla koni i jeździectwo
Rozród wspomagany u koniHodowla koni i jeździectwo14 / 6
Teoria i praktyka jazdy konnejHodowla koni i jeździectwo
Turystyka alternatywna i aktywna na obszarach wiejskichHodowla koni i jeździectwo12 / 4
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla koni i jeździectwo
Wybrane choroby koniHodowla koni i jeździectwo14 / 7
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla koni i jeździectwo10 / 3
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowychHodowla koni i jeździectwo11 / 5
Znaczenie i możliwości zastosowania ziół dla koniHodowla koni i jeździectwo9 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla koni i jeździectwo8 / 4
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla koni i jeździectwo

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Pielęgniarstwo zwierząt

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaPielęgniarstwo zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsPielęgniarstwo zwierząt14 / 2
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 1
Choroby genetyczne zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 2
Chów i hodowla bydłaPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejPielęgniarstwo zwierząt
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyPielęgniarstwo zwierząt9 / 2
Dietetyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 1
FutrzarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 1
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 3
GerontologiaPielęgniarstwo zwierząt
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 2
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaPielęgniarstwo zwierząt
JajczarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 3
Komputerowa analiza danych markerowychPielęgniarstwo zwierząt13 / 4
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejPielęgniarstwo zwierząt17 / 1
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 5
Medycyna niekonwencjonalna u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsPielęgniarstwo zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 4
MikrobiologiaPielęgniarstwo zwierząt
Ochrona zdrowia koniPielęgniarstwo zwierząt11 / 2
Opieka nad samicami zwierząt towarzyszących w okresie rozrodu i odchowu potomstwaPielęgniarstwo zwierząt10 / 1
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaPielęgniarstwo zwierząt10 / 2
Opieka weterynaryjna i fizjoterapeutyczna w hodowli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt10 / 3
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichPielęgniarstwo zwierząt17 / 2
Parazytologia weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 3
Pielęgnacja pooperacyjnaPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy analityki i farmakologiiPielęgniarstwo zwierząt81 / 1
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejPielęgniarstwo zwierząt14 / 5
Podstawy genetyki zachowania zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 1
Podstawy informatyki użytkowej w pielęgnacji zwierzątPielęgniarstwo zwierząt17 / 3
Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy rekreacji konnejPielęgniarstwo zwierząt12 / 2
Podstawy toksykologii weterynaryjnejPielęgniarstwo zwierząt81 / 2
Poskramianie wybranych gatunków zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 1
Produkty pochodzenia końskiegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 4
Produkty pszczelePielęgniarstwo zwierząt16 / 5
Profilaktyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 4
Psychologia zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 3
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniPielęgniarstwo zwierząt12 / 4
PszczelnictwoPielęgniarstwo zwierząt
Rozród wspomagany u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 6
Socjalizacja zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 5
Toksykologia związków organicznych zanieczyszczających środowisko zwierzęcePielęgniarstwo zwierząt81 / 3
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychPielęgniarstwo zwierząt
Wybrane choroby zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 7
Zabiegi pielęgnacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 2
Zabiegi rehabilitacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Zasady postępowania w nagłych wypadkachPielęgniarstwo zwierząt82 / 3
Zioła w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 4
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoPielęgniarstwo zwierząt

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny18 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny18 / 2
Krajowe i europejskie prawo pracy i rolneprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształceniaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny4 / 2
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Metaboliczne sterowanie czynnością organizmuprzedmiot wspólny2 / 1
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizm kontra ksenobiotykiprzedmiot wspólny4 / 4
Organoleptyczna ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny4 / 5
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Przydomowe przetwórstwo żywnościprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowanie rozrodcze w kształtowaniu populacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Zoologiaprzedmiot wspólny
Świat komórkiprzedmiot wspólny2 / 3
Chemia rolna z elementami gleboznawstwaprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Doradztwo rolniczeprzedmiot wspólny
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Genetyka populacji i metody hodowlaneprzedmiot wspólny
Jeleniowate w chowie fermowymprzedmiot wspólny5 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnejprzedmiot wspólny
Molekularne podstawy żywieniaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanychprzedmiot wspólny15 / 1
Podstawy introdukcji wybranych gatunków zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny7 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rozród zwierzątprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Sokolnictwo i jastrzębiarstwoprzedmiot wspólny15 / 2
Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętachprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcychprzedmiot wspólny
Uprawa roli i roślinprzedmiot wspólny
Uprawa łąk i pastwiskprzedmiot wspólny
Użytkowanie i hodowla koniprzedmiot wspólny
Zwierzęta inwazyjne w Polsceprzedmiot wspólny15 / 3
Zwierzęta roślinożerne w kształtowaniu środowiskaprzedmiot wspólny5 / 3
Łowiectwoprzedmiot wspólny15 / 4
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny7 / 3
Żywność wygodnaprzedmiot wspólny7 / 4
Alternatywne metody wykorzystania świńHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 1
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaHodowla koni i jeździectwo14 / 1
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaPielęgniarstwo zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsPielęgniarstwo zwierząt14 / 2
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla koni i jeździectwo14 / 2
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 1
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniHodowla koni i jeździectwo13 / 1
Biologiczne podstawy treningu koniHodowla koni i jeździectwo
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla koni i jeździectwo9 / 1
Biostymulatory w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 1
Biotechnologia w produkcji paszHodowla koni i jeździectwo10 / 1
Choroby genetyczne zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 2
Chów i hodowla bydłaHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla bydłaHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla bydłaPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla drobiuPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla owiec i kózPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla trzody chlewnejPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 1
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla koni i jeździectwo8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 2
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla koni i jeździectwo8 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla koni i jeździectwo9 / 2
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyPielęgniarstwo zwierząt9 / 2
Dietetyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 1
Dietetyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 1
FutrzarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 1
FutrzarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 1
FutrzarstwoHodowla koni i jeździectwo16 / 1
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 3
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 2
GerontologiaPielęgniarstwo zwierząt
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla koni i jeździectwo16 / 2
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 2
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 2
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla koni i jeździectwo
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla i użytkowanie zwierząt
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaPielęgniarstwo zwierząt
HipoterapiaHodowla koni i jeździectwo
Hodowla owadów użytkowychHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 1
JajczarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 3
JajczarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 3
Komputerowa analiza danych markerowychPielęgniarstwo zwierząt13 / 4
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla koni i jeździectwo13 / 2
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejPielęgniarstwo zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 2
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla koni i jeździectwo17 / 1
Koniowate w ogrodach zoologicznychHodowla koni i jeździectwo11 / 1
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 5
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniHodowla koni i jeździectwo13 / 3
Medycyna niekonwencjonalna u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla koni i jeździectwo14 / 3
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 2
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsPielęgniarstwo zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 4
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla koni i jeździectwo14 / 4
Metody klonowania zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 3
MikrobiologiaHodowla i użytkowanie zwierząt
MikrobiologiaHodowla koni i jeździectwo
MikrobiologiaPielęgniarstwo zwierząt
Ochrona zdrowia koniPielęgniarstwo zwierząt11 / 2
Ochrona zdrowia koniHodowla koni i jeździectwo11 / 2
Opieka nad samicami zwierząt towarzyszących w okresie rozrodu i odchowu potomstwaPielęgniarstwo zwierząt10 / 1
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaPielęgniarstwo zwierząt10 / 2
Opieka weterynaryjna i fizjoterapeutyczna w hodowli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt10 / 3
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla koni i jeździectwo17 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichPielęgniarstwo zwierząt17 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 3
Parazytologia weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 3
Parazytologia weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 3
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla koni i jeździectwo8 / 3
Pielęgnacja pooperacyjnaPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy analityki i farmakologiiPielęgniarstwo zwierząt81 / 1
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla koni i jeździectwo14 / 5
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejPielęgniarstwo zwierząt14 / 5
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 4
Podstawy genetyki zachowania zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 1
Podstawy immunologiiHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w pielęgnacji zwierzątPielęgniarstwo zwierząt17 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 4
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla koni i jeździectwo17 / 3
Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy rekreacji konnejPielęgniarstwo zwierząt12 / 2
Podstawy rekreacji konnejHodowla koni i jeździectwo12 / 1
Podstawy rekreacji konnej i hipoterapiiHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 2
Podstawy rybactwa śródlądowego i stawowegoHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 3
Podstawy toksykologii weterynaryjnejPielęgniarstwo zwierząt81 / 2
Poskramianie wybranych gatunków zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 1
Prawodawstwo w eksploatacji koniHodowla koni i jeździectwo11 / 3
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 2
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla koni i jeździectwo10 / 2
Produkty pochodzenia końskiegoHodowla koni i jeździectwo16 / 3
Produkty pochodzenia końskiegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 4
Produkty pszczeleHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 4
Produkty pszczeleHodowla koni i jeździectwo16 / 4
Produkty pszczelePielęgniarstwo zwierząt16 / 5
Profilaktyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 4
Profilaktyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 4
Przepisy jeździeckieHodowla koni i jeździectwo11 / 4
Psychologia zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 3
Psychologia zwierzątHodowla koni i jeździectwo12 / 2
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniPielęgniarstwo zwierząt12 / 4
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniHodowla koni i jeździectwo12 / 3
PszczelnictwoPielęgniarstwo zwierząt
PszczelnictwoHodowla i użytkowanie zwierząt
PszczelnictwoHodowla koni i jeździectwo
Rozród wspomagany u koniHodowla koni i jeździectwo14 / 6
Rozród wspomagany u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 6
Socjalizacja zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 5
Teoria i praktyka jazdy konnejHodowla koni i jeździectwo
Toksykologia związków organicznych zanieczyszczających środowisko zwierzęcePielęgniarstwo zwierząt81 / 3
Turystyka alternatywna i aktywna na obszarach wiejskichHodowla koni i jeździectwo12 / 4
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychPielęgniarstwo zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla i użytkowanie zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla koni i jeździectwo
Wybrane aspekty uzyskiwania zwierząt transgenicznychHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 4
Wybrane choroby koniHodowla koni i jeździectwo14 / 7
Wybrane choroby zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 7
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla koni i jeździectwo10 / 3
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 3
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowychHodowla koni i jeździectwo11 / 5
Zabiegi pielęgnacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 2
Zabiegi rehabilitacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Zaburzenia rozwojowe u zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 5
Zasady postępowania w nagłych wypadkachPielęgniarstwo zwierząt82 / 3
Zioła w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 3
Zioła w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 4
Znaczenie i możliwości zastosowania ziół dla koniHodowla koni i jeździectwo9 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla koni i jeździectwo8 / 4
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 4
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla koni i jeździectwo
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla i użytkowanie zwierząt
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna - 9 tygodni po II i III rokuprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Krajowe i europejskie prawo pracy i rolneprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształceniaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Botanikaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Chemia rolna z elementami gleboznawstwaprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Doradztwo rolniczeprzedmiot wspólny
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Genetyka populacji i metody hodowlaneprzedmiot wspólny
Mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnejprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rozród zwierzątprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętachprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcychprzedmiot wspólny
Uprawa roli i roślinprzedmiot wspólny
Uprawa łąk i pastwiskprzedmiot wspólny
Użytkowanie i hodowla koniprzedmiot wspólny
Biologiczne podstawy treningu koniHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla bydłaHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla bydłaHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla bydłaPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla drobiuPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla drobiuHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla owiec i kózPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla owiec i kózHodowla i użytkowanie zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla koni i jeździectwo
Chów i hodowla trzody chlewnejPielęgniarstwo zwierząt
Chów i hodowla trzody chlewnejHodowla i użytkowanie zwierząt
GerontologiaPielęgniarstwo zwierząt
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla koni i jeździectwo
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaHodowla i użytkowanie zwierząt
Higiena zwierząt i profilaktyka zootechnicznaPielęgniarstwo zwierząt
HipoterapiaHodowla koni i jeździectwo
MikrobiologiaHodowla i użytkowanie zwierząt
MikrobiologiaHodowla koni i jeździectwo
MikrobiologiaPielęgniarstwo zwierząt
Pielęgnacja pooperacyjnaPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
PszczelnictwoPielęgniarstwo zwierząt
PszczelnictwoHodowla i użytkowanie zwierząt
PszczelnictwoHodowla koni i jeździectwo
Teoria i praktyka jazdy konnejHodowla koni i jeździectwo
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychPielęgniarstwo zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla i użytkowanie zwierząt
Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowychHodowla koni i jeździectwo
Zabiegi rehabilitacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla koni i jeździectwo
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoHodowla i użytkowanie zwierząt
Żywienie zwierząt i paszoznawstwoPielęgniarstwo zwierząt
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjna - 9 tygodni po II i III rokuprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny18 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny4 / 2
Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotykówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizm kontra ksenobiotykiprzedmiot wspólny4 / 4
Podstawy diagnostyki toksykologicznejprzedmiot wspólny4 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metaboliczne sterowanie czynnością organizmuprzedmiot wspólny2 / 1
Zachowanie rozrodcze w kształtowaniu populacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Świat komórkiprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organoleptyczna ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny3 / 1
Przydomowe przetwórstwo żywnościprzedmiot wspólny3 / 2
Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jeleniowate w chowie fermowymprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy introdukcji wybranych gatunków zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Zwierzęta roślinożerne w kształtowaniu środowiskaprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Molekularne podstawy żywieniaprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy żywienia człowiekaprzedmiot wspólny7 / 2
Żywność funkcjonalnaprzedmiot wspólny7 / 3
Żywność wygodnaprzedmiot wspólny7 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach zurbanizowanychprzedmiot wspólny15 / 1
Sokolnictwo i jastrzębiarstwoprzedmiot wspólny15 / 2
Zwierzęta inwazyjne w Polsceprzedmiot wspólny15 / 3
Łowiectwoprzedmiot wspólny15 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody wykorzystania świńHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 1
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 2
Metody klonowania zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 3
Wybrane aspekty uzyskiwania zwierząt transgenicznychHodowla i użytkowanie zwierząt13 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaHodowla koni i jeździectwo14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla koni i jeździectwo14 / 2
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla koni i jeździectwo14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla koni i jeździectwo14 / 4
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla koni i jeździectwo14 / 5
Rozród wspomagany u koniHodowla koni i jeździectwo14 / 6
Wybrane choroby koniHodowla koni i jeździectwo14 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparat ruchu konia - statyka i dynamikaPielęgniarstwo zwierząt14 / 1
Basics of ultrasound diagnosticsPielęgniarstwo zwierząt14 / 2
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsPielęgniarstwo zwierząt14 / 3
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 4
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejPielęgniarstwo zwierząt14 / 5
Rozród wspomagany u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 6
Wybrane choroby zwierzątPielęgniarstwo zwierząt14 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Basics of ultrasound diagnosticsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 1
Methods of monitoring the reproductive processes in animalsHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 2
Metody diagnostyczne w monitorowaniu przebiegu procesów rozrodczych zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 3
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznejHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 4
Zaburzenia rozwojowe u zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt14 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 1
Choroby genetyczne zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 2
Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierzątPielęgniarstwo zwierząt13 / 3
Komputerowa analiza danych markerowychPielęgniarstwo zwierząt13 / 4
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniPielęgniarstwo zwierząt13 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koniHodowla koni i jeździectwo13 / 1
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla koni i jeździectwo13 / 2
Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koniHodowla koni i jeździectwo13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 1
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 2
Zioła w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biostymulatory w żywieniu zwierzątHodowla koni i jeździectwo9 / 1
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyHodowla koni i jeździectwo9 / 2
Znaczenie i możliwości zastosowania ziół dla koniHodowla koni i jeździectwo9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biostymulatory w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 1
Diagnostyka substancji niepożądanych w żywności i paszyPielęgniarstwo zwierząt9 / 2
Medycyna niekonwencjonalna u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 3
Zioła w żywieniu zwierzątPielęgniarstwo zwierząt9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia w produkcji paszHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 1
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 2
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla i użytkowanie zwierząt10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia w produkcji paszHodowla koni i jeździectwo10 / 1
Procesy fermentacji w konserwacji pasz i produkcji energiiHodowla koni i jeździectwo10 / 2
Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w przemyśle spożywczymHodowla koni i jeździectwo10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla i użytkowanie zwierząt8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów owadów ozdobnych i egzotycznychHodowla koni i jeździectwo8 / 1
Chów ślimaków w Polsce i na świecieHodowla koni i jeździectwo8 / 2
Pasożytnicze bezkręgowce zwierzątHodowla koni i jeździectwo8 / 3
Zwierzęta bezkręgowe wykorzystywane gospodarczoHodowla koni i jeździectwo8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dietetyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 1
Ochrona zdrowia koniPielęgniarstwo zwierząt11 / 2
Parazytologia weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 3
Profilaktyka weterynaryjnaPielęgniarstwo zwierząt11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dietetyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 1
Parazytologia weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 2
Podstawy immunologiiHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 3
Profilaktyka weterynaryjnaHodowla i użytkowanie zwierząt11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
FutrzarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 1
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 2
JajczarstwoHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 3
Produkty pszczeleHodowla i użytkowanie zwierząt16 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
FutrzarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 1
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 2
JajczarstwoPielęgniarstwo zwierząt16 / 3
Produkty pochodzenia końskiegoPielęgniarstwo zwierząt16 / 4
Produkty pszczelePielęgniarstwo zwierząt16 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
FutrzarstwoHodowla koni i jeździectwo16 / 1
Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziegoHodowla koni i jeździectwo16 / 2
Produkty pochodzenia końskiegoHodowla koni i jeździectwo16 / 3
Produkty pszczeleHodowla koni i jeździectwo16 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hodowla owadów użytkowychHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 1
Podstawy rekreacji konnej i hipoterapiiHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 2
Podstawy rybactwa śródlądowego i stawowegoHodowla i użytkowanie zwierząt12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowa analiza danych markerowychHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 1
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 2
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 3
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla i użytkowanie zwierząt17 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejPielęgniarstwo zwierząt17 / 1
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichPielęgniarstwo zwierząt17 / 2
Podstawy informatyki użytkowej w pielęgnacji zwierzątPielęgniarstwo zwierząt17 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe systemy zarządzania w produkcji zwierzęcejHodowla koni i jeździectwo17 / 1
Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskichHodowla koni i jeździectwo17 / 2
Podstawy informatyki użytkowej w rolnictwie - tworzenie stron wwwHodowla koni i jeździectwo17 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Koniowate w ogrodach zoologicznychHodowla koni i jeździectwo11 / 1
Ochrona zdrowia koniHodowla koni i jeździectwo11 / 2
Prawodawstwo w eksploatacji koniHodowla koni i jeździectwo11 / 3
Przepisy jeździeckieHodowla koni i jeździectwo11 / 4
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowychHodowla koni i jeździectwo11 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 81

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy analityki i farmakologiiPielęgniarstwo zwierząt81 / 1
Podstawy toksykologii weterynaryjnejPielęgniarstwo zwierząt81 / 2
Toksykologia związków organicznych zanieczyszczających środowisko zwierzęcePielęgniarstwo zwierząt81 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy genetyki zachowania zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 1
Podstawy rekreacji konnejPielęgniarstwo zwierząt12 / 2
Psychologia zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 3
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniPielęgniarstwo zwierząt12 / 4
Socjalizacja zwierzątPielęgniarstwo zwierząt12 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy rekreacji konnejHodowla koni i jeździectwo12 / 1
Psychologia zwierzątHodowla koni i jeździectwo12 / 2
Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koniHodowla koni i jeździectwo12 / 3
Turystyka alternatywna i aktywna na obszarach wiejskichHodowla koni i jeździectwo12 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 82

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Poskramianie wybranych gatunków zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 1
Zabiegi pielęgnacyjne u zwierzątPielęgniarstwo zwierząt82 / 2
Zasady postępowania w nagłych wypadkachPielęgniarstwo zwierząt82 / 3