Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślinprzedmiot wspólny12 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Hodowla roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Byliny ogrodoweprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Pomologia oraz właściwości zdrowotne i dietetyczne owoców jagodowychprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Uprawa roślin jagodowychprzedmiot wspólny
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rozmnażanie in vitro roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo ekologiczneprzedmiot wspólny14 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Standardy produkcji sadowniczej w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny14 / 2
Sterowane uprawy sadowniczeprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Uprawy sadownicze pod osłonamiprzedmiot wspólny15 / 1
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Aranżacja kwietników i rabatHortiterapia i dekoracje roślinne
Choroby, szkodniki i ochrona roślin zielarskichZielarstwo
Dekoracje okolicznościoweHortiterapia i dekoracje roślinne
Dobór roślin ozdobnych w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
FarmakognozjaZielarstwo
Konserwacja i przechowalnictwo surowców zielarskichZielarstwo
Nasiennictwo i szkółkarstwo roślin ogrodniczych i zielarskichZielarstwo
Ochrona roślin w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Ogrody zimowe w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Pielęgnacja roślin ozdobnych w aspekcie hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy analityki laboratoryjnejZielarstwo
Podstawy dekoracji roślinnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Programy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny przyprawoweZielarstwo
Standaryzacja i ocena jakości surowców zielarskichZielarstwo
Terapie naturalneZielarstwo
Zbiór i utrwalanie roślin ozdobnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychZielarstwo
Zielarstwo ogólneZielarstwo
Zielarstwo szczegółoweZielarstwo
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślinprzedmiot wspólny12 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Hodowla roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Byliny ogrodoweprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Pomologia oraz właściwości zdrowotne i dietetyczne owoców jagodowychprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Uprawa roślin jagodowychprzedmiot wspólny
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rozmnażanie in vitro roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo ekologiczneprzedmiot wspólny14 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Standardy produkcji sadowniczej w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny14 / 2
Sterowane uprawy sadowniczeprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Uprawy sadownicze pod osłonamiprzedmiot wspólny15 / 1
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Hortiterapia i dekoracje roślinne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aranżacja kwietników i rabatHortiterapia i dekoracje roślinne
Dekoracje okolicznościoweHortiterapia i dekoracje roślinne
Dobór roślin ozdobnych w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Ochrona roślin w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Ogrody zimowe w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Pielęgnacja roślin ozdobnych w aspekcie hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy dekoracji roślinnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Programy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaHortiterapia i dekoracje roślinne
Zbiór i utrwalanie roślin ozdobnychHortiterapia i dekoracje roślinne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślinprzedmiot wspólny12 / 2
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Hodowla roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Byliny ogrodoweprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Pomologia oraz właściwości zdrowotne i dietetyczne owoców jagodowychprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Uprawa roślin jagodowychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rozmnażanie in vitro roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo ekologiczneprzedmiot wspólny14 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Standardy produkcji sadowniczej w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny14 / 2
Sterowane uprawy sadowniczeprzedmiot wspólny15 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Uprawy sadownicze pod osłonamiprzedmiot wspólny15 / 1
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Aranżacja kwietników i rabatHortiterapia i dekoracje roślinne
Choroby, szkodniki i ochrona roślin zielarskichZielarstwo
Dekoracje okolicznościoweHortiterapia i dekoracje roślinne
Dobór roślin ozdobnych w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
FarmakognozjaZielarstwo
Konserwacja i przechowalnictwo surowców zielarskichZielarstwo
Nasiennictwo i szkółkarstwo roślin ogrodniczych i zielarskichZielarstwo
Ochrona roślin w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Ogrody zimowe w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Pielęgnacja roślin ozdobnych w aspekcie hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy analityki laboratoryjnejZielarstwo
Podstawy dekoracji roślinnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Programy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny przyprawoweZielarstwo
Standaryzacja i ocena jakości surowców zielarskichZielarstwo
Terapie naturalneZielarstwo
Zbiór i utrwalanie roślin ozdobnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychZielarstwo
Zielarstwo ogólneZielarstwo
Zielarstwo szczegółoweZielarstwo
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Zarządzanie terenami zieleni

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Nowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Opakowania żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Podstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Projektowanie upraw warzywnych i zielarskich

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Tereny zieleni - historia i pielęgnacja

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Hodowla roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Byliny ogrodoweprzedmiot wspólny
Moduł A (rośliny ozdobne) - Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Pomologia oraz właściwości zdrowotne i dietetyczne owoców jagodowychprzedmiot wspólny
Moduł D (sadownictwo) - Uprawa roślin jagodowychprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozmnażanie in vitro roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Aranżacja kwietników i rabatHortiterapia i dekoracje roślinne
Choroby, szkodniki i ochrona roślin zielarskichZielarstwo
Dekoracje okolicznościoweHortiterapia i dekoracje roślinne
Dobór roślin ozdobnych w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
FarmakognozjaZielarstwo
Konserwacja i przechowalnictwo surowców zielarskichZielarstwo
Nasiennictwo i szkółkarstwo roślin ogrodniczych i zielarskichZielarstwo
Ochrona roślin w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Ogrody zimowe w hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Pielęgnacja roślin ozdobnych w aspekcie hortiterapiiHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy analityki laboratoryjnejZielarstwo
Podstawy dekoracji roślinnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Podstawy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Programy terapii ogrodniczejHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaHortiterapia i dekoracje roślinne
Rośliny przyprawoweZielarstwo
Standaryzacja i ocena jakości surowców zielarskichZielarstwo
Terapie naturalneZielarstwo
Zbiór i utrwalanie roślin ozdobnychHortiterapia i dekoracje roślinne
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychZielarstwo
Zielarstwo ogólneZielarstwo
Zielarstwo szczegółoweZielarstwo
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślinprzedmiot wspólny12 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sadownictwo ekologiczneprzedmiot wspólny14 / 1
Standardy produkcji sadowniczej w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sterowane uprawy sadowniczeprzedmiot wspólny15 / 2
Uprawy sadownicze pod osłonamiprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2