Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii tworzyw sztucznychprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 3
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii tworzyw sztucznychprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 3
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia polimerów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia polimerów
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia nieorganiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia organiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
SeminariumTechnologia organiczna
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii tworzyw sztucznychprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 3
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy technologii tworzyw sztucznychprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3