Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (N2)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Programowanie i projektowanie terenów zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,618
projektypraktyczne1,00,312
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,00,012
Zintegrowane projektowanie krajobrazu 2 (architektura krajobrazu, dendrologia, rośliny ozdobne, konstrukcje budowlane)egzamin4,0projektypraktyczne4,03,025

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,0120

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobraziezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
2 Nowe rośliny ozdobnezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
3 Rośliny pojemnikowezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budowa systemów zieleni miastzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
2 Krajobraz kulturowyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
3 Architektura współczesnazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Siedliska przyrodniczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
2 Lasy w krajobrazie miejskimzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
3 Synantropizacja terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Rewitalizacja terenów mieszkalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,393
projektypraktyczne1,00,093
3 Zagospodarowanie terenów poindustrialnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,393
projektypraktyczne1,00,093

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Socjologia przestrzenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,093
2 Etyka zawodowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,093