Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Język angielski Iprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemiecki Iprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny2 / 1
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Współczesna filozofia człowiekaprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza danych i procesówprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny4 / 1
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny
Metody szczupłego wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie w projektowaniu wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania projektami i innowacjamiprzedmiot wspólny
Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie kapitałem i inwestycjamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzaniaprzedmiot wspólny
Auditowanie i doskonalenie jakościinżynieria jakości
Controlling w logistycelogistyka przemysłowa
Gospodarka magazynowa i logistyka odpadówlogistyka przemysłowa
Kontrola jakości materiałówinżynieria jakości
Metody i narzędzia sterowania jakościąinżynieria jakości
Metrologia i systemy pomiarowe IIinżynieria jakości
Modelowanie i symulacja procesów logistycznychlogistyka przemysłowa
Praca dyplomowainżynieria jakości5 / 1
Praca dyplomowalogistyka przemysłowa5 / 1
Seminarium dyplomoweinżynieria jakości
Seminarium dyplomowelogistyka przemysłowa
Sterowanie w systemach zintegrowanychlogistyka przemysłowa
Systemy oceny zgodnościinżynieria jakości
Teoria i metody optymalizacjilogistyka przemysłowa
Zaawansowane procesy i techniki wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie jakością w logistycelogistyka przemysłowa
Zarządzanie logistyczne w produkcjilogistyka przemysłowa
Zarządzanie procesami wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie łańcuchem dostawlogistyka przemysłowa
Zintegrowane systemy zarządzaniainżynieria jakości
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Język angielski Iprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemiecki Iprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny2 / 1
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Współczesna filozofia człowiekaprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza danych i procesówprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny4 / 1
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny
Metody szczupłego wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie w projektowaniu wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania projektami i innowacjamiprzedmiot wspólny
Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie kapitałem i inwestycjamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności inżynieria jakości

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Auditowanie i doskonalenie jakościinżynieria jakości
Kontrola jakości materiałówinżynieria jakości
Metody i narzędzia sterowania jakościąinżynieria jakości
Metrologia i systemy pomiarowe IIinżynieria jakości
Praca dyplomowainżynieria jakości5 / 1
Seminarium dyplomoweinżynieria jakości
Systemy oceny zgodnościinżynieria jakości
Zaawansowane procesy i techniki wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie procesami wytwarzaniainżynieria jakości
Zintegrowane systemy zarządzaniainżynieria jakości

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności logistyka przemysłowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Controlling w logistycelogistyka przemysłowa
Gospodarka magazynowa i logistyka odpadówlogistyka przemysłowa
Modelowanie i symulacja procesów logistycznychlogistyka przemysłowa
Praca dyplomowalogistyka przemysłowa5 / 1
Seminarium dyplomowelogistyka przemysłowa
Sterowanie w systemach zintegrowanychlogistyka przemysłowa
Teoria i metody optymalizacjilogistyka przemysłowa
Zarządzanie jakością w logistycelogistyka przemysłowa
Zarządzanie logistyczne w produkcjilogistyka przemysłowa
Zarządzanie łańcuchem dostawlogistyka przemysłowa

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Język angielski Iprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemiecki Iprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny2 / 1
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Współczesna filozofia człowiekaprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza danych i procesówprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny4 / 1
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny
Metody szczupłego wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie w projektowaniu wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania projektami i innowacjamiprzedmiot wspólny
Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie kapitałem i inwestycjamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzaniaprzedmiot wspólny
Auditowanie i doskonalenie jakościinżynieria jakości
Controlling w logistycelogistyka przemysłowa
Gospodarka magazynowa i logistyka odpadówlogistyka przemysłowa
Kontrola jakości materiałówinżynieria jakości
Metody i narzędzia sterowania jakościąinżynieria jakości
Metrologia i systemy pomiarowe IIinżynieria jakości
Modelowanie i symulacja procesów logistycznychlogistyka przemysłowa
Praca dyplomowainżynieria jakości5 / 1
Praca dyplomowalogistyka przemysłowa5 / 1
Seminarium dyplomoweinżynieria jakości
Seminarium dyplomowelogistyka przemysłowa
Sterowanie w systemach zintegrowanychlogistyka przemysłowa
Systemy oceny zgodnościinżynieria jakości
Teoria i metody optymalizacjilogistyka przemysłowa
Zaawansowane procesy i techniki wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie jakością w logistycelogistyka przemysłowa
Zarządzanie logistyczne w produkcjilogistyka przemysłowa
Zarządzanie procesami wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie łańcuchem dostawlogistyka przemysłowa
Zintegrowane systemy zarządzaniainżynieria jakości
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Analiza danych i procesówprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny
Organizacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania projektami i innowacjamiprzedmiot wspólny
Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie kapitałem i inwestycjamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzaniaprzedmiot wspólny
Auditowanie i doskonalenie jakościinżynieria jakości
Controlling w logistycelogistyka przemysłowa
Gospodarka magazynowa i logistyka odpadówlogistyka przemysłowa
Kontrola jakości materiałówinżynieria jakości
Metody i narzędzia sterowania jakościąinżynieria jakości
Metrologia i systemy pomiarowe IIinżynieria jakości
Modelowanie i symulacja procesów logistycznychlogistyka przemysłowa
Seminarium dyplomoweinżynieria jakości
Seminarium dyplomowelogistyka przemysłowa
Sterowanie w systemach zintegrowanychlogistyka przemysłowa
Systemy oceny zgodnościinżynieria jakości
Teoria i metody optymalizacjilogistyka przemysłowa
Zaawansowane procesy i techniki wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie jakością w logistycelogistyka przemysłowa
Zarządzanie logistyczne w produkcjilogistyka przemysłowa
Zarządzanie procesami wytwarzaniainżynieria jakości
Zarządzanie łańcuchem dostawlogistyka przemysłowa
Zintegrowane systemy zarządzaniainżynieria jakości
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski Iprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemiecki Iprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny2 / 1
Współczesna filozofia człowiekaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny4 / 1
Modelowanie w projektowaniu wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody szczupłego wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowainżynieria jakości5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowalogistyka przemysłowa5 / 1