Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ZIIP_2A_K01ma świadomość potrzeby dokształcania, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ZIIP_2A_K02ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej i ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ZIIP_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
ZIIP_2A_K04potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
ZIIP_2A_K05rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w sposób powszechnie zrozumiały, informacji i opinii o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie inżynierii produkcji