Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny5 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Metody analizy danychprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa rolnegoprzedmiot wspólny
Agrobiotechnologiaprzedmiot wspólny
Biologia plonowania i postęp hodowlanyprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny6 / 1
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Komputerowe doradztwo agrotechniczneprzedmiot wspólny
Kształtowanie terenów rekreacyjnychprzedmiot wspólny3 / 1
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny
Metody konsultingu i doradztwaprzedmiot wspólny
Ochrona przyrody w agroekosystemachprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy hotelarstwa i żywienia zbiorowegoprzedmiot wspólny3 / 2
Prognozowanie i ocena zużycia energii w rolnictwieprzedmiot wspólny4 / 1
Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzedmiot wspólny7 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Wybrane problemy gospodarki nawozowejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie energii odnawialnejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie pestycydów i ogólne zasady BHPprzedmiot wspólny4 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w rolnictwieprzedmiot wspólny7 / 2
BioklimatologiaDoradztwo w agroturyźmie
Geografia turystykiDoradztwo w agroturyźmie
Giełdy rolne i ich organizacjaDoradztwo rolnicze
Integrowane metody ochrony roślinDoradztwo rolnicze
Kształtowanie terenów zieleniDoradztwo w agroturyźmie
Ocena oddziaływania na środowiskoDoradztwo w agroturyźmie
Ochrona i rekultywacja glebDoradztwo rolnicze
Organizacja gospodarstw agroturystycznychDoradztwo w agroturyźmie
Osłona meteorologiczna plonówDoradztwo rolnicze
Proekologiczne technologie produkcji roślinnejDoradztwo w agroturyźmie
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo rolnicze
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo w agroturyźmie
Systemy gospodarowania na gruntach ornychDoradztwo rolnicze
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny5 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Metody analizy danychprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa rolnegoprzedmiot wspólny
Agrobiotechnologiaprzedmiot wspólny
Biologia plonowania i postęp hodowlanyprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny6 / 1
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Komputerowe doradztwo agrotechniczneprzedmiot wspólny
Kształtowanie terenów rekreacyjnychprzedmiot wspólny3 / 1
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny
Metody konsultingu i doradztwaprzedmiot wspólny
Ochrona przyrody w agroekosystemachprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy hotelarstwa i żywienia zbiorowegoprzedmiot wspólny3 / 2
Prognozowanie i ocena zużycia energii w rolnictwieprzedmiot wspólny4 / 1
Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzedmiot wspólny7 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Wybrane problemy gospodarki nawozowejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie energii odnawialnejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie pestycydów i ogólne zasady BHPprzedmiot wspólny4 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w rolnictwieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Doradztwo w agroturyźmie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BioklimatologiaDoradztwo w agroturyźmie
Geografia turystykiDoradztwo w agroturyźmie
Kształtowanie terenów zieleniDoradztwo w agroturyźmie
Ocena oddziaływania na środowiskoDoradztwo w agroturyźmie
Organizacja gospodarstw agroturystycznychDoradztwo w agroturyźmie
Proekologiczne technologie produkcji roślinnejDoradztwo w agroturyźmie
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo w agroturyźmie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Doradztwo rolnicze

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Giełdy rolne i ich organizacjaDoradztwo rolnicze
Integrowane metody ochrony roślinDoradztwo rolnicze
Ochrona i rekultywacja glebDoradztwo rolnicze
Osłona meteorologiczna plonówDoradztwo rolnicze
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo rolnicze
Systemy gospodarowania na gruntach ornychDoradztwo rolnicze
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny5 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Metody analizy danychprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa rolnegoprzedmiot wspólny
Agrobiotechnologiaprzedmiot wspólny
Biologia plonowania i postęp hodowlanyprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny6 / 1
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Komputerowe doradztwo agrotechniczneprzedmiot wspólny
Kształtowanie terenów rekreacyjnychprzedmiot wspólny3 / 1
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny
Metody konsultingu i doradztwaprzedmiot wspólny
Ochrona przyrody w agroekosystemachprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy hotelarstwa i żywienia zbiorowegoprzedmiot wspólny3 / 2
Prognozowanie i ocena zużycia energii w rolnictwieprzedmiot wspólny4 / 1
Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzedmiot wspólny7 / 1
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Wybrane problemy gospodarki nawozowejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie energii odnawialnejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie pestycydów i ogólne zasady BHPprzedmiot wspólny4 / 2
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w rolnictwieprzedmiot wspólny7 / 2
BioklimatologiaDoradztwo w agroturyźmie
Geografia turystykiDoradztwo w agroturyźmie
Giełdy rolne i ich organizacjaDoradztwo rolnicze
Integrowane metody ochrony roślinDoradztwo rolnicze
Kształtowanie terenów zieleniDoradztwo w agroturyźmie
Ocena oddziaływania na środowiskoDoradztwo w agroturyźmie
Ochrona i rekultywacja glebDoradztwo rolnicze
Organizacja gospodarstw agroturystycznychDoradztwo w agroturyźmie
Osłona meteorologiczna plonówDoradztwo rolnicze
Proekologiczne technologie produkcji roślinnejDoradztwo w agroturyźmie
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo rolnicze
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo w agroturyźmie
Systemy gospodarowania na gruntach ornychDoradztwo rolnicze
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Agrofizykaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Metody analizy danychprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w badaniach rolniczychprzedmiot wspólny
Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa rolnegoprzedmiot wspólny
Agrobiotechnologiaprzedmiot wspólny
Biologia plonowania i postęp hodowlanyprzedmiot wspólny
Kierowanie przedsiębiorstwem i marketing w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Komputerowe doradztwo agrotechniczneprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny
Metody konsultingu i doradztwaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wielofunkcyjna rola użytków zielonychprzedmiot wspólny
Wybrane problemy gospodarki nawozowejprzedmiot wspólny
Wykorzystanie energii odnawialnejprzedmiot wspólny
BioklimatologiaDoradztwo w agroturyźmie
Geografia turystykiDoradztwo w agroturyźmie
Giełdy rolne i ich organizacjaDoradztwo rolnicze
Integrowane metody ochrony roślinDoradztwo rolnicze
Kształtowanie terenów zieleniDoradztwo w agroturyźmie
Ocena oddziaływania na środowiskoDoradztwo w agroturyźmie
Ochrona i rekultywacja glebDoradztwo rolnicze
Organizacja gospodarstw agroturystycznychDoradztwo w agroturyźmie
Osłona meteorologiczna plonówDoradztwo rolnicze
Proekologiczne technologie produkcji roślinnejDoradztwo w agroturyźmie
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo rolnicze
Przetwórstwo surowców roślinnychDoradztwo w agroturyźmie
Systemy gospodarowania na gruntach ornychDoradztwo rolnicze
Uprawa roślin alternatywnychDoradztwo rolnicze
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny5 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Degradacja środowiska a zdrowie człowiekaprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona przyrody w agroekosystemachprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie terenów rekreacyjnychprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy hotelarstwa i żywienia zbiorowegoprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prognozowanie i ocena zużycia energii w rolnictwieprzedmiot wspólny4 / 1
Wykorzystanie pestycydów i ogólne zasady BHPprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzedmiot wspólny7 / 1
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w rolnictwieprzedmiot wspólny7 / 2