Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny1 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny1 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny1 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny1 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny1 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny1 / 2
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny1 / 1
Zdrowy tryb życia 1przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 1
Zdrowy tryb życia 2przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2