Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)
specjalność: Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie i wersjonowanie aplikacjiprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Zastosowania języków skryptowychprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Niezawodność i diagnostykaSystemy transmisyjne
Programowalne układy cyfroweSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie i wersjonowanie aplikacjiprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Zastosowania języków skryptowychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Systemy transmisyjne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie i wersjonowanie aplikacjiprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Zastosowania języków skryptowychprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Niezawodność i diagnostykaSystemy transmisyjne
Programowalne układy cyfroweSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja transmisji danychprzedmiot wspólny
Techniki eksploracji danychprzedmiot wspólny
Testowanie i wersjonowanie aplikacjiprzedmiot wspólny
Matematyka dyskretnaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Programowanie wizualneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szerokopasmowa transmisja danychprzedmiot wspólny
Techniki wizyjne w robotyceprzedmiot wspólny
Telerobotykaprzedmiot wspólny
Zastosowania języków skryptowychprzedmiot wspólny
Budownictwo telekomunikacyjneSystemy transmisyjne
Grafika w urządzeniach mobilnychSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Interfejsy użytkownikaSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Kompatybilność elektromagnetycznaSystemy transmisyjne
Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Niezawodność i diagnostykaSystemy transmisyjne
Programowalne układy cyfroweSystemy transmisyjne
Projektowanie sieci telekomunikacyjnychSystemy transmisyjne
Rozpoznawanie wzorcówSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy mobilne i rozproszoneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Systemy nadzoru i technologie ITSSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Teoria informacji i kodowaniaSystemy transmisyjne
Transmisje multimedialneSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Wirtualizacja i usługi siecioweSieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymiSystemy transmisyjne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2