Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)
specjalność: Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo prac elektrycznychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Procedury ochrony własności przemysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,5303

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,042

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Optymalizacja transmisji danychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5301
laboratoriapraktyczne1,51,0301
Techniki eksploracji danychegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,5301
projektypraktyczne1,00,8151
Testowanie i wersjonowanie aplikacjizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,5301
projektypraktyczne3,02,0301

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Matematyka dyskretnaegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,00,0151
wykładyaudytoryjne1,00,0151
Praca dyplomowa magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowapraktyczne20,00,003
Programowanie wizualnezaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,5301
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,02,0303
Szerokopasmowa transmisja danychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,7301
wykładyaudytoryjne1,51,5301
Techniki wizyjne w robotyceegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,32,3301
laboratoriapraktyczne1,71,2301
Telerobotykaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,21,0302
projektypraktyczne0,80,5152
Zastosowania języków skryptowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5151
laboratoriapraktyczne1,51,0301

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Grafika w urządzeniach mobilnychzaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,5302
wykładyaudytoryjne2,01,2302
Interfejsy użytkownikazaliczenie2,0projektypraktyczne0,80,8152
wykładyaudytoryjne1,21,0302
Rozpoznawanie wzorcówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5303
projektypraktyczne1,51,2153
Systemy mobilne i rozproszonezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,5302
laboratoriapraktyczne3,02,5302
Systemy nadzoru i technologie ITSzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
projektypraktyczne2,01,5302
Transmisje multimedialnezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
laboratoriapraktyczne2,01,5302
Wirtualizacja i usługi sieciowezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5302
laboratoriapraktyczne1,51,2302

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie BHP i przeciwpożarowezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301
3 Język rosyjskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etyka biznesuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Etyka zawodowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja społeczna i techniki negocjacjizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Socjologia społeczeństwa informacyjnegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Lobbing w życiu publicznymzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153