Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii polimerówprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii polimerówprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia polimerów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia polimerów
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia nieorganiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia organiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
SeminariumTechnologia organiczna
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii polimerówprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)przedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcjąprzedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej Iprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii polimerówprzedmiot wspólny
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - procesy przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna - surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia polimerów
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia nieorganiczna
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia polimerów
Pracownia dyplomowaTechnologia organiczna
Pracownia dyplomowaTechnologia nieorganiczna
Przemysłowe laboratorium technologiczneTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia nieorganiczna
SeminariumTechnologia polimerów
SeminariumTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejTechnologia organiczna
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówTechnologia polimerów
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 1
Etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 1
Przedsiębiorczość innowacyjnaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Marketing, negocjacje, public relationsprzedmiot wspólny2 / 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektamiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopolimery i biomateriały stosowaneTechnologia polimerów8 / 1
Opakowania i recykling materiałów polimerowychTechnologia polimerów8 / 2
Technologia farb, lakierów i klejówTechnologia polimerów8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy mineralneTechnologia nieorganiczna6 / 1
Operacje rozdzielania mieszanin - procesy membranoweTechnologia nieorganiczna6 / 2
Przemysł azotowyTechnologia nieorganiczna6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie mało- i bezodpadoweTechnologia organiczna7 / 1
Technologie monomerówTechnologia organiczna7 / 2
Technologie surfaktanówTechnologia organiczna7 / 3