Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Laboratorium prac przejściowychzaliczenie7,0laboratoriapraktyczne7,07,0120
Praca magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,020,00
Seminarium dyplomowezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,060