Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N1)
specjalność: technologia żywności pochodzenia wodnego

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia (blok)przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie8 / 1
Biologia i wykorzystywanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia żywieniatechnologia i żywienie
Fizjologia żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hotelarstwoprzedmiot wspólny4 / 1
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie7 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 1
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny5 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie6 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 3
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Obsługa ruchu turystycznegoprzedmiot wspólny5 / 2
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 3
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywności.technologia żywności pochodzenia wodnego1 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie6 / 2
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie8 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie6 / 3
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 4
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, mleka, drobiu)technologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny5 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 4
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 5
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie7 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościprzedmiot wspólny4 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie6 / 4
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie8 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego1 / 2
Zanieczyszczenia i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie8 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie6 / 6
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia (blok)przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Hotelarstwoprzedmiot wspólny4 / 1
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny5 / 1
Obsługa ruchu turystycznegoprzedmiot wspólny5 / 2
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny5 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościprzedmiot wspólny4 / 3
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia żywności pochodzenia wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biologia i wykorzystywanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 1
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 3
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 3
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywności.technologia żywności pochodzenia wodnego1 / 1
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 4
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, mleka, drobiu)technologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 4
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 5
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 5
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego1 / 2
Zanieczyszczenia i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i żywienie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie8 / 1
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Fizjologia żywieniatechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie7 / 2
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie6 / 1
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie6 / 2
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie8 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie6 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie7 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie6 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie8 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie8 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie6 / 6

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia (blok)przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny2 / 3
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie8 / 1
Biologia i wykorzystywanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia żywieniatechnologia i żywienie
Fizjologia żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 4
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hotelarstwoprzedmiot wspólny4 / 1
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie7 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 1
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny5 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie6 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 3
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Obsługa ruchu turystycznegoprzedmiot wspólny5 / 2
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 2
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 3
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywności.technologia żywności pochodzenia wodnego1 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie6 / 2
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie8 / 2
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie6 / 3
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 4
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, mleka, drobiu)technologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny5 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 4
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 5
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 5
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie7 / 3
Wykrywanie alergenów w żywnościprzedmiot wspólny4 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie6 / 4
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie8 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego1 / 2
Zanieczyszczenia i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie8 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie6 / 6
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia (blok)przedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanieprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywnościprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Anatomia ryb i bezkręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekologiczne aspekty w produkcji żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Fizjologia żywieniatechnologia i żywienie
Fizjologia żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Genetyka i selekcja rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Gospodarka rybacka na wodach otwartychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrobiologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Mikrobiologia żywnościtechnologia i żywienie
Mikrobiologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Nutrigenomikatechnologia i żywienie
Nutrigenomikatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy biotechnologiitechnologia i żywienie
Podstawy biotechnologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy techniki połowówtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Porty i statki rybackietechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo mięsa drobiowegotechnologia i żywienie
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka rybtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologia żywności pochodzenia roślinnego (technologia produktów roślinnych, zbożowych, fermentowanych)technologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa, mleka, drobiu)technologia żywności pochodzenia wodnego
Zabezpieczenie surowców rybnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny2 / 2
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparatura przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie8 / 1
Przechowalnictwo w analityce laboratoryjnej i przemysłowejtechnologia i żywienie8 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie8 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia i wykorzystywanie kręgowców wodnychtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 4
Ultrastruktura tkanek i narządów organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie7 / 2
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hotelarstwoprzedmiot wspólny4 / 1
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Wykrywanie alergenów w żywnościprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 1
Zanieczyszczenia i ochrona wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 3
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny5 / 1
Obsługa ruchu turystycznegoprzedmiot wspólny5 / 2
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie6 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie6 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie6 / 3
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie6 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie6 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Opakowania żywności i systemy pakującetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 1
Owoce morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 2
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 3
Toksyny roślin i zwierząttechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 4
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego6 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy membranowe technologii żywności.technologia żywności pochodzenia wodnego1 / 1
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego1 / 2