Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (S2)
specjalność: Akwakultura

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy ( angielski )przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy ( niemiecki )przedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia zarządzaniaprzedmiot wspólny2 / 4
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 5
Szkolenie bhp i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 6
Letnia praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Bałtyckie rybołówstwo przybrzeżne i selektywność narzędzi połowuprzedmiot wspólny
Biologiczne podstawy rybactwaprzedmiot wspólny
Biologiczne zasoby wódprzedmiot wspólny
Choroby organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwo i prezentacja wyników badańprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Genetyka i selekcja rybprzedmiot wspólny
Marikultura (blok)przedmiot wspólny
Rybactwo na terenach chronionych i rekreacyjne zagospodarowanie wódprzedmiot wspólny
Systematyka ryb użytkowychprzedmiot wspólny
Zarządzanie przedsiębiorstwem rybackimprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowa (blok)Akwakultura
AkwarystykaAkwakultura
Choroby wirusowe i bakteryjne organizmów wodnychAkwakultura
Chów skorupiaków i małżyAkwakultura
Ekologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Hydroakustyka i radiolokacja w rybactwieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Hydrobiologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Monitoring wód (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Narzędzia prawne w ochronie środowiska wodnego (blok)Ochrona środowiska wodnego
Ochrona i rekultywacja wódOchrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Praca dyplomowa ( magisterska)Ochrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Akwakultura
Rybackie użytkowanie wódEksploatacja biologicznych zasobów wód
Selektywność narzędzi połowu jako element zarządzania zasobami ryb (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieAkwakultura
Seminarium magisterskieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieOchrona środowiska wodnego

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Akwakultura

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Ochrona środowiska wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Hydrobiologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Narzędzia prawne w ochronie środowiska wodnego (blok)Ochrona środowiska wodnego
Ochrona i rekultywacja wódOchrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Ochrona środowiska wodnego
Seminarium magisterskieOchrona środowiska wodnego

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Eksploatacja biologicznych zasobów wód

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydroakustyka i radiolokacja w rybactwieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Monitoring wód (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Praca dyplomowa ( magisterska)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Rybackie użytkowanie wódEksploatacja biologicznych zasobów wód
Selektywność narzędzi połowu jako element zarządzania zasobami ryb (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieEksploatacja biologicznych zasobów wód

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy ( angielski )przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy ( niemiecki )przedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologia zarządzaniaprzedmiot wspólny2 / 4
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 5
Szkolenie bhp i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 6
Letnia praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Bałtyckie rybołówstwo przybrzeżne i selektywność narzędzi połowuprzedmiot wspólny
Biologiczne podstawy rybactwaprzedmiot wspólny
Biologiczne zasoby wódprzedmiot wspólny
Choroby organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwo i prezentacja wyników badańprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Genetyka i selekcja rybprzedmiot wspólny
Marikultura (blok)przedmiot wspólny
Rybactwo na terenach chronionych i rekreacyjne zagospodarowanie wódprzedmiot wspólny
Systematyka ryb użytkowychprzedmiot wspólny
Zarządzanie przedsiębiorstwem rybackimprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowa (blok)Akwakultura
AkwarystykaAkwakultura
Choroby wirusowe i bakteryjne organizmów wodnychAkwakultura
Chów skorupiaków i małżyAkwakultura
Ekologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Hydroakustyka i radiolokacja w rybactwieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Hydrobiologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Monitoring wód (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Narzędzia prawne w ochronie środowiska wodnego (blok)Ochrona środowiska wodnego
Ochrona i rekultywacja wódOchrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Praca dyplomowa ( magisterska)Ochrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Akwakultura
Rybackie użytkowanie wódEksploatacja biologicznych zasobów wód
Selektywność narzędzi połowu jako element zarządzania zasobami ryb (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieAkwakultura
Seminarium magisterskieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieOchrona środowiska wodnego

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologia zarządzaniaprzedmiot wspólny2 / 4
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 5
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy ( angielski )przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy ( niemiecki )przedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhp i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Letnia praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Bałtyckie rybołówstwo przybrzeżne i selektywność narzędzi połowuprzedmiot wspólny
Biologiczne podstawy rybactwaprzedmiot wspólny
Biologiczne zasoby wódprzedmiot wspólny
Choroby organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwo i prezentacja wyników badańprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Genetyka i selekcja rybprzedmiot wspólny
Marikultura (blok)przedmiot wspólny
Rybactwo na terenach chronionych i rekreacyjne zagospodarowanie wódprzedmiot wspólny
Systematyka ryb użytkowychprzedmiot wspólny
Zarządzanie przedsiębiorstwem rybackimprzedmiot wspólny
Akwakultura śródlądowa (blok)Akwakultura
AkwarystykaAkwakultura
Choroby wirusowe i bakteryjne organizmów wodnychAkwakultura
Chów skorupiaków i małżyAkwakultura
Ekologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Hydroakustyka i radiolokacja w rybactwieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Hydrobiologia stosowanaOchrona środowiska wodnego
Monitoring wód (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Narzędzia prawne w ochronie środowiska wodnego (blok)Ochrona środowiska wodnego
Ochrona i rekultywacja wódOchrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Praca dyplomowa ( magisterska)Ochrona środowiska wodnego
Praca dyplomowa ( magisterska)Akwakultura
Rybackie użytkowanie wódEksploatacja biologicznych zasobów wód
Selektywność narzędzi połowu jako element zarządzania zasobami ryb (blok)Eksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieAkwakultura
Seminarium magisterskieEksploatacja biologicznych zasobów wód
Seminarium magisterskieOchrona środowiska wodnego