Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Seminarium IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Doradztwo w agrobiznesiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Ekologiczne aspekty zarządzaniazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,030
Metody ilościowe w zarządzaniuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Polityka społecznazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Przedsiębiorczośćzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Ekonomika pracy z elementami fizjologiiegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne2,02,030
Pomoc przedlekarska i higienazaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Prawna ochrona pracyegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015
Systemy zarządzania BHPzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0305
3 Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0305
3 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
3 Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski III)egzamin3,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne3,03,0605