Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Filozofiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,020
Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,025

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Finanseegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,015

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Podstawy gospodarki nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
konwersatoriaaudytoryjne1,01,015
Podstawy makroekonomiizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,015
laboratoriapraktyczne2,02,015
Rachunkowość finansowaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,015
Zachowania organizacyjneegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,015

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski I)zaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,02,0603