Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza statystyczna w naukach rolniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Etykaprzedmiot wspólny18 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny18 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny18 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny18 / 4
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny18 / 5
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Bakteriologia ogólnaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologiczny monitoring środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka mikroorganizmówprzedmiot wspólny7 / 2
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny12 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wód i ściekówprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny13 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 1
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy immunologiiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mięsaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii roślinnejprzedmiot wspólny
Preparatyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Sanityzacja w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachprzedmiot wspólny16 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny20 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Bioimmobilizacjamikrobiologia stosowana17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówmikrobiologia stosowana10 / 1
Biopreparaty w biotechnologiimikrobiologia stosowana11 / 1
Biotechnologia żywnościmikrobiologia stosowana14 / 1
Mikrobiologia produktów fermentowanychmikrobiologia stosowana11 / 2
Mikrobiologia przemysłowamikrobiologia stosowana14 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznemikrobiologia stosowana17 / 2
Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiskamikrobiologia stosowana10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza statystyczna w naukach rolniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Etykaprzedmiot wspólny18 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny18 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny18 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny18 / 4
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny18 / 5
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Bakteriologia ogólnaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologiczny monitoring środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka mikroorganizmówprzedmiot wspólny7 / 2
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny12 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wód i ściekówprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny13 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 1
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy immunologiiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mięsaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii roślinnejprzedmiot wspólny
Preparatyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Sanityzacja w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachprzedmiot wspólny16 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny20 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności mikrobiologia stosowana

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioimmobilizacjamikrobiologia stosowana17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówmikrobiologia stosowana10 / 1
Biopreparaty w biotechnologiimikrobiologia stosowana11 / 1
Biotechnologia żywnościmikrobiologia stosowana14 / 1
Mikrobiologia produktów fermentowanychmikrobiologia stosowana11 / 2
Mikrobiologia przemysłowamikrobiologia stosowana14 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznemikrobiologia stosowana17 / 2
Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiskamikrobiologia stosowana10 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza statystyczna w naukach rolniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Etykaprzedmiot wspólny18 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny18 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny18 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny18 / 4
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny18 / 5
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Bakteriologia ogólnaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologiczny monitoring środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka mikroorganizmówprzedmiot wspólny7 / 2
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny12 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia wód i ściekówprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny13 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 1
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy immunologiiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mięsaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii roślinnejprzedmiot wspólny
Preparatyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Sanityzacja w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachprzedmiot wspólny16 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny20 / 2
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Bioimmobilizacjamikrobiologia stosowana17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówmikrobiologia stosowana10 / 1
Biopreparaty w biotechnologiimikrobiologia stosowana11 / 1
Biotechnologia żywnościmikrobiologia stosowana14 / 1
Mikrobiologia produktów fermentowanychmikrobiologia stosowana11 / 2
Mikrobiologia przemysłowamikrobiologia stosowana14 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznemikrobiologia stosowana17 / 2
Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiskamikrobiologia stosowana10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza statystyczna w naukach rolniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Bakteriologia ogólnaprzedmiot wspólny
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mykologiaprzedmiot wspólny
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy immunologiiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mięsaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii roślinnejprzedmiot wspólny
Preparatyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny18 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny18 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny18 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny18 / 4
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny18 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny15 / 1
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny12 / 1
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Genetyka mikroorganizmówprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczny monitoring środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia wód i ściekówprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny13 / 1
Sanityzacja w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny20 / 1
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 1
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioimmobilizacjamikrobiologia stosowana17 / 1
Podstawy inżynierii biotechnologicznej, oprzyrządowanie technologicznemikrobiologia stosowana17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówmikrobiologia stosowana10 / 1
Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiskamikrobiologia stosowana10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopreparaty w biotechnologiimikrobiologia stosowana11 / 1
Mikrobiologia produktów fermentowanychmikrobiologia stosowana11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia żywnościmikrobiologia stosowana14 / 1
Mikrobiologia przemysłowamikrobiologia stosowana14 / 2