Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Wybrane działy matematyki stosowanejprzedmiot wspólny
Mechanika konstrukcji urządzeń transportowychprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów transportowychprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny
Systemy teleinformatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Zarządzanie i sterowanie systemami transportowymiprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe zbiornikowcówTransport paliw33 / 1
Bezpieczeństwo żywnościTransport żywności
Centra logistyczneLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 1
Ekologia w transporcie i magazynowaniu paliwTransport paliw32 / 1
Eksploatacja systemów chłodniczychTransport żywności
Eksploatacja systemów transportu paliwTransport paliw
Europejska konkurencyjność firm transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 1
Europejski rynek usług transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 1
Europejski transport zintegrowanyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Europejskie projekty wspierania transportuLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Finanse przedsiębiorstwLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 2
Finanse przedsiębiorstw transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 2
Handlowe urządzenia chłodniczeTransport żywności
Infrastruktura dystrybucji paliw gazowychTransport paliw31 / 1
Infrastruktura transportu wodnego i lądowegoTransport żywności
Innowacyjne techniki i technologie w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Inżynieria bezpieczeństwa terminali paliwowychTransport paliw33 / 2
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport żywności
Logistyka i dystrybucja żywnościTransport żywności
Logistyka międzynarodowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Logistyka międzynarodowaTransport paliw
Marketing usług sektora TSLLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Miejski transport zbiorowyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Multimodalne systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 2
Niekonwencjonalne źródła energii w transporcieTransport żywności43 / 1
Organizacja i technika handlu zagranicznegoLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport paliw
Praca dyplomowa (magisterska)Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport żywności
Praca przejściowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca przejściowaTransport paliw
Praca przejściowaTransport żywności
Prawo i systemy zarządzania jakością w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 3
PrzechowalnictwoTransport żywności
Przewozy drogoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 3
Regulacja mikroklimatu pomieszczeńTransport żywności42 / 1
RurociągiTransport paliw31 / 2
Seminarium dyplomoweTransport paliw
Seminarium dyplomoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Seminarium dyplomoweTransport żywności
Sieci i linie przesyłowe paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
SpedycjaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Substancje kontrolowane w chłodnictwieTransport paliw31 / 3
Substancje kontrolowane w transporcie chłodniczymTransport żywności42 / 2
Systemy automatyki i monitoringu w transporcieTransport żywności43 / 2
Systemy energetyczne w transporcieTransport żywności41 / 1
Systemy komputerowe w transporcieTransport paliw
Techniki zabezpieczeńTransport paliw
Techniki zamrażania żywnościTransport żywności41 / 2
Technologie wodoroweTransport paliw32 / 2
Terminale paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
Transport paliw w elektrowniach i ciepłowniachTransport paliw
Transport pneumatyczny paliw stałychTransport paliw33 / 3
Tłocznie, pompownie i wyposażenieTransport paliw
Współczesne technologie magazynoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Właściwości paliwTransport paliw
Zagadnienia prawne w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 3
Zarządzanie systemami transportu żywnościTransport żywności
Zarządzanie transportem zintegrowanymLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Zintegrowane systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Środki transportu wodnego paliwTransport paliw33 / 4
Środki transportu żywności szybko psującej sięTransport żywności
Światowy rynek żywnościTransport żywności

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Transport żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywnościTransport żywności
Eksploatacja systemów chłodniczychTransport żywności
Handlowe urządzenia chłodniczeTransport żywności
Infrastruktura transportu wodnego i lądowegoTransport żywności
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport żywności
Logistyka i dystrybucja żywnościTransport żywności
Niekonwencjonalne źródła energii w transporcieTransport żywności43 / 1
Praca dyplomowa (magisterska)Transport żywności
Praca przejściowaTransport żywności
PrzechowalnictwoTransport żywności
Regulacja mikroklimatu pomieszczeńTransport żywności42 / 1
Seminarium dyplomoweTransport żywności
Substancje kontrolowane w transporcie chłodniczymTransport żywności42 / 2
Systemy automatyki i monitoringu w transporcieTransport żywności43 / 2
Systemy energetyczne w transporcieTransport żywności41 / 1
Techniki zamrażania żywnościTransport żywności41 / 2
Zarządzanie systemami transportu żywnościTransport żywności
Środki transportu żywności szybko psującej sięTransport żywności
Światowy rynek żywnościTransport żywności

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Centra logistyczneLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 1
Europejska konkurencyjność firm transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 1
Europejski rynek usług transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 1
Europejski transport zintegrowanyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Europejskie projekty wspierania transportuLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Finanse przedsiębiorstwLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 2
Finanse przedsiębiorstw transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 2
Innowacyjne techniki i technologie w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Logistyka międzynarodowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Marketing usług sektora TSLLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Miejski transport zbiorowyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Multimodalne systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 2
Organizacja i technika handlu zagranicznegoLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca przejściowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Prawo i systemy zarządzania jakością w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 3
Przewozy drogoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 3
Seminarium dyplomoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
SpedycjaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Współczesne technologie magazynoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Zagadnienia prawne w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 3
Zarządzanie transportem zintegrowanymLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Zintegrowane systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Wybrane działy matematyki stosowanejprzedmiot wspólny
Mechanika konstrukcji urządzeń transportowychprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów transportowychprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny
Systemy teleinformatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Zarządzanie i sterowanie systemami transportowymiprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe zbiornikowcówTransport paliw33 / 1
Bezpieczeństwo żywnościTransport żywności
Centra logistyczneLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 1
Ekologia w transporcie i magazynowaniu paliwTransport paliw32 / 1
Eksploatacja systemów chłodniczychTransport żywności
Eksploatacja systemów transportu paliwTransport paliw
Europejska konkurencyjność firm transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 1
Europejski rynek usług transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 1
Europejski transport zintegrowanyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Europejskie projekty wspierania transportuLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Finanse przedsiębiorstwLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 2
Finanse przedsiębiorstw transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 2
Handlowe urządzenia chłodniczeTransport żywności
Infrastruktura dystrybucji paliw gazowychTransport paliw31 / 1
Infrastruktura transportu wodnego i lądowegoTransport żywności
Innowacyjne techniki i technologie w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Inżynieria bezpieczeństwa terminali paliwowychTransport paliw33 / 2
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport żywności
Logistyka i dystrybucja żywnościTransport żywności
Logistyka międzynarodowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Logistyka międzynarodowaTransport paliw
Marketing usług sektora TSLLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Miejski transport zbiorowyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Multimodalne systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 2
Niekonwencjonalne źródła energii w transporcieTransport żywności43 / 1
Organizacja i technika handlu zagranicznegoLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport paliw
Praca dyplomowa (magisterska)Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport żywności
Praca przejściowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca przejściowaTransport paliw
Praca przejściowaTransport żywności
Prawo i systemy zarządzania jakością w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 3
PrzechowalnictwoTransport żywności
Przewozy drogoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 3
Regulacja mikroklimatu pomieszczeńTransport żywności42 / 1
RurociągiTransport paliw31 / 2
Seminarium dyplomoweTransport paliw
Seminarium dyplomoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Seminarium dyplomoweTransport żywności
Sieci i linie przesyłowe paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
SpedycjaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Substancje kontrolowane w chłodnictwieTransport paliw31 / 3
Substancje kontrolowane w transporcie chłodniczymTransport żywności42 / 2
Systemy automatyki i monitoringu w transporcieTransport żywności43 / 2
Systemy energetyczne w transporcieTransport żywności41 / 1
Systemy komputerowe w transporcieTransport paliw
Techniki zabezpieczeńTransport paliw
Techniki zamrażania żywnościTransport żywności41 / 2
Technologie wodoroweTransport paliw32 / 2
Terminale paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
Transport paliw w elektrowniach i ciepłowniachTransport paliw
Transport pneumatyczny paliw stałychTransport paliw33 / 3
Tłocznie, pompownie i wyposażenieTransport paliw
Współczesne technologie magazynoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Właściwości paliwTransport paliw
Zagadnienia prawne w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 3
Zarządzanie systemami transportu żywnościTransport żywności
Zarządzanie transportem zintegrowanymLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Zintegrowane systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Środki transportu wodnego paliwTransport paliw33 / 4
Środki transportu żywności szybko psującej sięTransport żywności
Światowy rynek żywnościTransport żywności

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Wybrane działy matematyki stosowanejprzedmiot wspólny
Mechanika konstrukcji urządzeń transportowychprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów transportowychprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny
Systemy teleinformatyczne w transporcieprzedmiot wspólny
Zarządzanie i sterowanie systemami transportowymiprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo żywnościTransport żywności
Eksploatacja systemów chłodniczychTransport żywności
Eksploatacja systemów transportu paliwTransport paliw
Europejski transport zintegrowanyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Europejskie projekty wspierania transportuLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Handlowe urządzenia chłodniczeTransport żywności
Infrastruktura transportu wodnego i lądowegoTransport żywności
Innowacyjne techniki i technologie w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport żywności
Logistyka i dystrybucja żywnościTransport żywności
Logistyka międzynarodowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Logistyka międzynarodowaTransport paliw
Marketing usług sektora TSLLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Miejski transport zbiorowyLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Organizacja i technika handlu zagranicznegoLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport paliw
Praca dyplomowa (magisterska)Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca dyplomowa (magisterska)Transport żywności
Praca przejściowaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Praca przejściowaTransport paliw
Praca przejściowaTransport żywności
PrzechowalnictwoTransport żywności
Seminarium dyplomoweTransport paliw
Seminarium dyplomoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Seminarium dyplomoweTransport żywności
Sieci i linie przesyłowe paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
SpedycjaLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Systemy komputerowe w transporcieTransport paliw
Techniki zabezpieczeńTransport paliw
Terminale paliw ciekłych i gazowychTransport paliw
Transport paliw w elektrowniach i ciepłowniachTransport paliw
Tłocznie, pompownie i wyposażenieTransport paliw
Współczesne technologie magazynoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Właściwości paliwTransport paliw
Zarządzanie systemami transportu żywnościTransport żywności
Zarządzanie transportem zintegrowanymLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Zintegrowane systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
Środki transportu żywności szybko psującej sięTransport żywności
Światowy rynek żywnościTransport żywności

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 33

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe zbiornikowcówTransport paliw33 / 1
Inżynieria bezpieczeństwa terminali paliwowychTransport paliw33 / 2
Transport pneumatyczny paliw stałychTransport paliw33 / 3
Środki transportu wodnego paliwTransport paliw33 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Centra logistyczneLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 1
Finanse przedsiębiorstwLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 2
Zagadnienia prawne w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym11 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 32

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia w transporcie i magazynowaniu paliwTransport paliw32 / 1
Technologie wodoroweTransport paliw32 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Europejska konkurencyjność firm transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 1
Finanse przedsiębiorstw transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 2
Prawo i systemy zarządzania jakością w transporcieLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Europejski rynek usług transportowychLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 1
Multimodalne systemy transportoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 2
Przewozy drogoweLogistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 31

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura dystrybucji paliw gazowychTransport paliw31 / 1
RurociągiTransport paliw31 / 2
Substancje kontrolowane w chłodnictwieTransport paliw31 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 43

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Niekonwencjonalne źródła energii w transporcieTransport żywności43 / 1
Systemy automatyki i monitoringu w transporcieTransport żywności43 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 42

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Regulacja mikroklimatu pomieszczeńTransport żywności42 / 1
Substancje kontrolowane w transporcie chłodniczymTransport żywności42 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 41

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy energetyczne w transporcieTransport żywności41 / 1
Techniki zamrażania żywnościTransport żywności41 / 2