Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,051
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne15,00,007
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariapraktyczne1,00,3106
seminariapraktyczne1,00,3107
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
Wychowanie fizycznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0303
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0304

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemia środowiskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,8252
wykładyaudytoryjne2,02,0202
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Ekonomia rynkowazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0201
Fizykazaliczenie4,0projektypraktyczne2,00,8252
wykładyaudytoryjne2,02,0202
Geografia ekonomicznaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,0303
wykładyaudytoryjne1,01,0153
Historia urbanistykiegzamin3,0wykładyaudytoryjne3,03,0301
Matematyka i statystykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0201
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0251
Prawoznawstwozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Rysunek techniczny i planistycznyzaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,0302
wykładyaudytoryjne2,02,0152

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Budownictwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Ekofizjografiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5157
projektypraktyczne0,50,5157
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
wykładyaudytoryjne1,01,0205
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
Geodezja i kartografiaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6202
zajęcia terenowepraktyczne1,00,3102
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Izaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,02,0305
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Gospodarka nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0256
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
Monitoring środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0206
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0205
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0105
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie5,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,5153
projektypraktyczne2,01,5153
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0projektypraktyczne2,00,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154
wykładyaudytoryjne2,02,0304
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Planowanie przestrzenne I (regionalne)egzamin6,0projektypraktyczne4,01,0305
wykładyaudytoryjne2,02,0305
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
projektypraktyczne3,01,0306
Podstawy gospodarki przestrzennejzaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0151
wykładyaudytoryjne3,03,0301
Prawne uwarunkowania GP i OŚegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
Projektowanie urbanistyczneegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,03,0304
projektypraktyczne3,01,0304
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,03,0451
laboratoriapraktyczne1,00,5151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0301
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)zaliczenie4,0projektypraktyczne2,00,8252
wykładyaudytoryjne2,02,0202
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0303
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0304
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0306
projektypraktyczne1,50,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5156
Samorząd terytorialnyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,5304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5304
Strategia rozwoju gminyegzamin4,0wykładyaudytoryjne1,01,0307
projektypraktyczne2,00,5157
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0157
Zarządzaniezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3102
Zasady projektowaniaegzamin5,0projektypraktyczne2,00,5153
wykładyaudytoryjne3,03,0303

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język obcy - niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 2 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jakość życia na obszarach miejskichzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
2 Kultura regionalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
3 Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152

Blok obieralny 3 - do wybrania 2 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154
2 Inwentaryzacje urbanistycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154
3 Woda w krajobraziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154

Blok obieralny 5 - do wybrania 3 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konsultacje społeczne i negocjacjezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155
2 Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieściezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155
3 Przedsiębiorczość lokalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155
4 Przygotowanie biznesplanuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5155

Blok obieralny 6 - do wybrania 3 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetyka miastzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Kosztorysy i wycena projektówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
3 Rynek nieruchomościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
4 Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 7 - do wybrania 3 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przestrzenne analizy krajobrazuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0157
2 Przydatność terenów do zabudowyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0157
3 Wycena nieruchomościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0157
4 Zarządzanie miastem i regionemzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0157
5 Zarządzanie nieruchomościamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5157

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Sztuka i historia Szczecinazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153