Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Wychowanie fizycznezaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,030

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,030
wykładyaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie5,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,515
projektypraktyczne2,01,515
Prawne uwarunkowania GP i OŚegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,030
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,030
Zasady projektowaniaegzamin5,0projektypraktyczne2,00,515
wykładyaudytoryjne3,03,030

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język obcy - niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 3 - do wybrania 2 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Sztuka i historia Szczecinazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153