Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Szkółkarstwo ozdobne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkółkarstwo ozdobne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki i produkcji mat roślinnego
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
C-3rzekazanie wiedzy na temat rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
C-4Przekazanie wiedzy na temat rozmnażania pnączy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady w terenie - rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną5
T-A-2Przykłady w terenie - rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych5
T-A-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych5
15
wykłady
T-W-1Omówienie podstawowych metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych4
T-W-2Omówienie podstawowych form i norm jakościowych materiału szkółkarskiego dla terenów zieleni4
T-W-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych2
T-W-4Rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych2
T-W-5Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych2
T-W-6Rozmnażanie wybranych gatunków pnączy1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w zajęciach15
A-A-2udział w konsultacjach5
A-A-3Przygotowanie do zaliczania10
30
wykłady
A-W-1Przygotowanie do wykładów8
A-W-2udział w wykładach15
A-W-3konsultacje15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-5obecność na zaliczeniu2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie sadzonek i ich ukorzenianie oraz szczepień
M-3Ćwiczenia terenowe - wyjazd dydaktyczny – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.2_W01
Umożliwia samodzielne prowadzenie szkółki drzew i krzewów ozdobnych oraz wybrać odpowiedni materiał szkółkarski dla terenów zieleni
AK_1A_W21, AK_1A_W12, AK_1A_W17R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W02, T1A_W06InzA_W01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.2_U01
Opracowuje metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin oraz ocenia dobór drzew i krzewów dla terenów zieleni
AK_1A_U12, AK_1A_U13R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, T1A_U09, T1A_U11InzA_U02C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_O03.2_K01
Wykorzystuje umiejętność rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych i potrafi określić ich przydatność dla terenów zieleni
AK_1A_K09, AK_1A_K12A1_K01, R1A_K01, R1A_K03, R1A_K06, R1A_K07, T1A_K01, T1A_K02InzA_K01C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.2_W01
Umożliwia samodzielne prowadzenie szkółki drzew i krzewów ozdobnych oraz wybrać odpowiedni materiał szkółkarski dla terenów zieleni
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.2_U01
Opracowuje metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin oraz ocenia dobór drzew i krzewów dla terenów zieleni
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym analizuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem w stopniu wystarczającym do podejmowania decyzji
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_O03.2_K01
Wykorzystuje umiejętność rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych i potrafi określić ich przydatność dla terenów zieleni
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Bartels A., Rozmnazanie drzew i krzewów ozdobnych, 1982
  2. Hrynkiewicz-Sudnik, Sękowski, Wilczkiewicz, Rozmnazanie drzew i krzewów liściastych, PWN, Warszawa, 2001
  3. Terpiński, Szkółkarstwo ozdobne, 1984

Literatura dodatkowa

  1. Szkółkarstwo - czasopismo

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady w terenie - rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną5
T-A-2Przykłady w terenie - rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych5
T-A-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie podstawowych metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych4
T-W-2Omówienie podstawowych form i norm jakościowych materiału szkółkarskiego dla terenów zieleni4
T-W-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych2
T-W-4Rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych2
T-W-5Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych2
T-W-6Rozmnażanie wybranych gatunków pnączy1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w zajęciach15
A-A-2udział w konsultacjach5
A-A-3Przygotowanie do zaliczania10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do wykładów8
A-W-2udział w wykładach15
A-W-3konsultacje15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-5obecność na zaliczeniu2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.2_W01Umożliwia samodzielne prowadzenie szkółki drzew i krzewów ozdobnych oraz wybrać odpowiedni materiał szkółkarski dla terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W21ma elementarną wiedzę w zakresie uprawy i ochrony roślin
AK_1A_W12posiada znajomość podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną
AK_1A_W17zna urządzenia techniczne stosowane w wykonawstwie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-3rzekazanie wiedzy na temat rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki i produkcji mat roślinnego
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
C-4Przekazanie wiedzy na temat rozmnażania pnączy
Treści programoweT-W-2Omówienie podstawowych form i norm jakościowych materiału szkółkarskiego dla terenów zieleni
T-W-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-W-4Rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
T-W-5Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-W-6Rozmnażanie wybranych gatunków pnączy
T-W-1Omówienie podstawowych metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
T-A-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-A-2Przykłady w terenie - rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-A-1Przykłady w terenie - rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie sadzonek i ich ukorzenianie oraz szczepień
M-3Ćwiczenia terenowe - wyjazd dydaktyczny – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.2_U01Opracowuje metody rozmnażania dla poszczególnych grup roślin oraz ocenia dobór drzew i krzewów dla terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U12wybiera i stosuje odpowiednie urządzenia techniczne do wykonania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
AK_1A_U13potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, wymagań i pielęgnacji roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3rzekazanie wiedzy na temat rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki i produkcji mat roślinnego
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
C-4Przekazanie wiedzy na temat rozmnażania pnączy
Treści programoweT-W-2Omówienie podstawowych form i norm jakościowych materiału szkółkarskiego dla terenów zieleni
T-W-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-W-4Rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
T-W-5Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-W-6Rozmnażanie wybranych gatunków pnączy
T-W-1Omówienie podstawowych metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
T-A-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-A-2Przykłady w terenie - rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-A-1Przykłady w terenie - rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie sadzonek i ich ukorzenianie oraz szczepień
M-3Ćwiczenia terenowe - wyjazd dydaktyczny – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym analizuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem w stopniu wystarczającym do podejmowania decyzji
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_O03.2_K01Wykorzystuje umiejętność rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych i potrafi określić ich przydatność dla terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K09ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
AK_1A_K12ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3rzekazanie wiedzy na temat rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji szkółki i produkcji mat roślinnego
C-2Przekazanie wiedzy z zakresu metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
C-4Przekazanie wiedzy na temat rozmnażania pnączy
Treści programoweT-W-2Omówienie podstawowych form i norm jakościowych materiału szkółkarskiego dla terenów zieleni
T-W-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-W-4Rozmnażanie wybranych gatunków drzew alejowych
T-W-5Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-W-6Rozmnażanie wybranych gatunków pnączy
T-W-1Omówienie podstawowych metod rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych
T-A-3Rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów liściastych
T-A-2Przykłady w terenie - rozmnażanie wybranych gatunków drzew i krzewów nagozalążkowych
T-A-1Przykłady w terenie - rozmnażanie drzew i krzewów metodą wegetatywną
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
M-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie sadzonek i ich ukorzenianie oraz szczepień
M-3Ćwiczenia terenowe - wyjazd dydaktyczny – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem