Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska - rysunek techniczny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska - rysunek techniczny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 40 2,50,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy rysunku odręcznego, technicznego i technologii informacyjnej. Wiadomości z geometrii z zakresu szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)2
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni6
T-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)3
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.6
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)6
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu3
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie8
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje6
40
wykłady
T-W-1Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Rzuty Monge’a2
T-W-2Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)2
T-W-3Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.2
T-W-4Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa)2
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu2
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.2
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
A-L-3Przygotowanie prezentacji5
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury i nauczenie się wskazanych norm30
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C06_W01
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
AK_1A_W01R1A_W01, T1A_W01C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-8M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1
AK_1A_C06_W02
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
AK_1A_W02T1A_W03C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-8M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C06_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_1A_U01A1_U14, T1A_U03C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1
AK_1A_C06_U03
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
AK_1A_U02, AK_1A_U03, AK_1A_U04, AK_1A_U07A1_U14, A1_U24, R1A_U02, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C06_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K01, AK_1A_K02, AK_1A_K11A1_K02, A1_K03, A1_K05, R1A_K02, R1A_K03, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-1T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-8M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C06_W01
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
3,0Student ma ograniczoną wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrze
3,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
4,0Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
4,5Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać, dokonuje ich racjonalizacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
AK_1A_C06_W02
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C06_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
AK_1A_C06_U03
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C06_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Literatura podstawowa

  1. Otto E., Otto F, Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa, 1995
  2. Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Warszawa, 2006
  3. Normy PN B-01025, PN-B-01027:2002, PN-ISO 128-24, PN-EN ISO 3098-0, PN-EN ISO 5456-1,2,3 i in.

Literatura dodatkowa

  1. Pare E. G., Loving R. O., Hill I. L., Descriptive Geometry, Macmillan Publ Co., 1991
  2. Opisy programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup , Corel Draw, Corel Paint, Adobe Photoshop, Power Point.

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)2
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni6
T-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)3
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.6
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)6
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu3
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie8
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje6
40

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Rzuty Monge’a2
T-W-2Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)2
T-W-3Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.2
T-W-4Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa)2
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu2
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.2
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
A-L-3Przygotowanie prezentacji5
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury i nauczenie się wskazanych norm30
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C06_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej, a także fizyki i chemii przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.
Treści programoweT-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni
T-W-1Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Rzuty Monge’a
T-W-2Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-W-4Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa)
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.
T-W-3Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
3,0Student ma ograniczoną wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrze
3,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni
4,0Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
4,5Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student ma nie tylko podstawową wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu zależności zachodzących w krajobrazie i przestrzeni, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać, dokonuje ich racjonalizacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C06_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.
Treści programoweT-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni
T-W-1Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Rzuty Monge’a
T-W-2Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-W-4Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa)
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.
T-W-3Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C06_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_U14umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.
Treści programoweT-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C06_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U02wykonuje przestrzenne wizualizacje idei i projektów z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych
AK_1A_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
AK_1A_U04wykorzystuje powszechnie znane narzędzia i metody do sporządzania i prezentacji projektów
AK_1A_U07sporządza uproszczoną dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi i przedstawia ją w formie rysunkowej i opisowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_U14umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
A1_U24zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.
Treści programoweT-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C06_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K01jest zdolny do zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji
AK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K11jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
A1_K03jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania swoich zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
A1_K05posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań; negocjowania i organizowania; integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowania zadań w przystępnej formie - z zastosowaniem technologii informacyjnych
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Wyrobienie wyobraźni przestrzennej, umiejętność czytania i rozumienia treści rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych w aksonometrii oraz perspektywie wykreślnej, Poznanie podstawowych zasad kompozycji na płaszczyźnie. Podstawy posługiwania się programami CAD.
Treści programoweT-L-3Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-L-4Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-L-5Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa, kawaleryjska)
T-L-6Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 punktem zbiegu
T-L-8Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa. Kompozycja jedno- i wielostronicowa, plansze, wizualizacje
T-L-1Powtórzenie geometrii ze szkoły średniej, podstawowe konstrukcje cyrkiel i linijka (konieczne, mało kto pamięta)
T-L-7Perspektywa liniowa (wykreślana) z 2 punktami zbiegu i cienie
T-L-2Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Praktyczne zastosowanie rzutów Monge'a, zasada odwzorowania, punkty i proste w różnych położeniach wzgl. rzutni
T-W-1Metody odwzorowania elementów przestrzeni. Rzuty Monge’a
T-W-2Podstawy rysunku technicznego (Formaty arkuszy, podziałki i skale, linie, zasady wymiarowania, narzędzia i materiały, warsztat pracy)
T-W-4Aksonometria (izometria oraz dimetria wojskowa)
T-W-5Perspektywa liniowa (wykreślana) z 1 i 2 punktami zbiegu
T-W-6Zasady kompozycji na płaszczyźnie. Wprowadzenie do liternictwa.
T-W-7Podstawy posługiwania się programami CAD.
T-W-3Zasadnicze normy. Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Rysunek techniczny architektoniczno-budowlany (w zakresie potrzebnym architektom krajobrazu). Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące: film
M-3Metody programowane: z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.
M-4Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac rysunkowych oraz kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy