Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Plener malarski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Plener malarski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony semestr z przedmiotu "Rysunek i rzeżba"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Praktyczne opanowanie plenerowych technik malarskich, w szczegolności kryjących (tempera, gwasz). Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, światło, kształty i proporcje plam barwnych, refleksy, gamę barwną i klimat związany z danym tematem, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich.
C-2Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera5
T-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera5
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera5
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera5
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera5
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach24
A-A-2szkice i prace domowe6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3pokaz, ćwiczenia przedmiotowe,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac studenckich podczas ich powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Przegląd prac na koniec pleneru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C02_W01
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
AK_1A_W02T1A_W03C-1T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C02_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_1A_U01A1_U14, T1A_U03C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
AK_1A_C02_U02
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
AK_1A_U03T1A_U07, T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C02_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K02A1_K02C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C02_W01
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C02_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji.
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
AK_1A_C02_U02
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C02_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Literatura podstawowa

  1. Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera5
T-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera5
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera5
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera5
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera5
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach24
A-A-2szkice i prace domowe6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C02_W01opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie plenerowych technik malarskich, w szczegolności kryjących (tempera, gwasz). Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, światło, kształty i proporcje plam barwnych, refleksy, gamę barwną i klimat związany z danym tematem, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich.
Treści programoweT-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera
Metody nauczaniaM-1opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3pokaz, ćwiczenia przedmiotowe,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac studenckich podczas ich powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Przegląd prac na koniec pleneru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C02_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_U14umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie plenerowych technik malarskich, w szczegolności kryjących (tempera, gwasz). Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, światło, kształty i proporcje plam barwnych, refleksy, gamę barwną i klimat związany z danym tematem, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich.
C-2Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie
Treści programoweT-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera
Metody nauczaniaM-1opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3pokaz, ćwiczenia przedmiotowe,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac studenckich podczas ich powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Przegląd prac na koniec pleneru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji.
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C02_U02dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie plenerowych technik malarskich, w szczegolności kryjących (tempera, gwasz). Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, światło, kształty i proporcje plam barwnych, refleksy, gamę barwną i klimat związany z danym tematem, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich.
C-2Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie
Treści programoweT-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera
Metody nauczaniaM-1opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3pokaz, ćwiczenia przedmiotowe,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac studenckich podczas ich powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Przegląd prac na koniec pleneru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C02_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie plenerowych technik malarskich, w szczegolności kryjących (tempera, gwasz). Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, światło, kształty i proporcje plam barwnych, refleksy, gamę barwną i klimat związany z danym tematem, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich.
C-2Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie
Treści programoweT-A-2Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: widok przystani żeglarskiej z odbiciem w wodzie (marina), technika tempera
T-A-3Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: aleja, szpaler drzew, perspektywa w malarstwie, technika tempera
T-A-4Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż miejski (weduta), technika tempera
T-A-5Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: pejzaż z dominantą, technika tempera
T-A-6Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat dowolny, wybrany indywidualnie przez studenta, technika tempera
T-A-1Malarstwo sztalugowe w plenerze - temat: park krajobrazowy, technika tempera
Metody nauczaniaM-1opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3pokaz, ćwiczenia przedmiotowe,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac studenckich podczas ich powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Przegląd prac na koniec pleneru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy