Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabus przedmiotu Rysunek i rzeźba:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rysunek i rzeźba
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 10,0 ECTS (formy) 10,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 3,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 45 3,01,00zaliczenie
laboratoriaL3 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony pozytywnie sprawdzian umiejetności plastycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wyrobienie wrażliwości na kształty, proporcje, kierunki i układy form przestrzennych oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technice rysunkowej, malarskiej i graficznej.
C-2Tworzenie kompozycji rzeźbiarskich w oparciu o założone wytyczne, z wykorzystaniem własnej inwencji i wrażliwości artystycznej.
C-3Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, kształty i proporcje plam barwnych, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich. Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie.
C-4Umiejętność wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały3
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu3
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie3
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie3
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie3
15
laboratoria
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie12
T-L-2Szkice i rysunki postaci6
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury6
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne12
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie6
T-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze3
45
laboratoria
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie4
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe4
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe6
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form4
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich4
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne6
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium2
30
laboratoria
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne2
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu2
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu2
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny6
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy8
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni8
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych15
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Przygotowanie szkicowników (prac wykonanych w domu)45
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
120
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Rysunki domowe i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich40
A-L-3Powtórzenie w domu najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium20
90
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie szkicowników (prac wykonanych w domu)30
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-2Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich w toku powstawania
S-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena semestralna na podstawie przeglądu prac wykonanych podczas zajęć oraz zadanych do domu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C01_W02
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
AK_1A_W02T1A_W03C-4, C-1, C-2, C-3T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C01_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_1A_U01A1_U14, T1A_U03C-4, C-1, C-2, C-3T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2S-2, S-1
AK_1A_C01_U03
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
AK_1A_U03T1A_U07, T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-4, C-1, C-2, C-3T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_1A_C01_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
AK_1A_K02A1_K02C-4, C-1, C-2, C-3T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C01_W02
opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C01_U01
wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
AK_1A_C01_U03
dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_1A_C01_K02
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy

Literatura podstawowa

  1. Patrick de Rynck, Jak czytać malarstwo, Universitas, 2005
  2. Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Max Doerner, Materiały malarskie, Arkady, Warszawa, 1975

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały3
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu3
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie3
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie3
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie12
T-L-2Szkice i rysunki postaci6
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury6
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne12
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie6
T-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze3
45

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie4
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe4
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe6
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form4
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich4
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne6
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium2
30

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne2
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu2
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu2
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny6
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy8
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni8
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Przygotowanie szkicowników (prac wykonanych w domu)45
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Rysunki domowe i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich40
A-L-3Powtórzenie w domu najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie szkicowników (prac wykonanych w domu)30
A-L-3Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C01_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_W02opisuje podstawowe elementy budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowe metody kształtowania kompozycji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
C-1Wyrobienie wrażliwości na kształty, proporcje, kierunki i układy form przestrzennych oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technice rysunkowej, malarskiej i graficznej.
C-2Tworzenie kompozycji rzeźbiarskich w oparciu o założone wytyczne, z wykorzystaniem własnej inwencji i wrażliwości artystycznej.
C-3Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, kształty i proporcje plam barwnych, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich. Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie.
Treści programoweT-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie
T-L-2Szkice i rysunki postaci
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie
Metody nauczaniaM-1Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-2Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena semestralna na podstawie przeglądu prac wykonanych podczas zajęć oraz zadanych do domu
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich w toku powstawania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisać podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
3,5Student poprawnie wykorzystuje większość podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,0Student poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji
4,5Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie z podstawowych elementów budowy rysunku, perpektywy, proporcji i przestrzeni oraz podstawowych metod kształtowania kompozycji, ale również potrafi w analityczny sposób je porównać
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C01_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U01wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_U14umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
C-1Wyrobienie wrażliwości na kształty, proporcje, kierunki i układy form przestrzennych oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technice rysunkowej, malarskiej i graficznej.
C-2Tworzenie kompozycji rzeźbiarskich w oparciu o założone wytyczne, z wykorzystaniem własnej inwencji i wrażliwości artystycznej.
C-3Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, kształty i proporcje plam barwnych, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich. Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie.
Treści programoweT-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie
T-L-2Szkice i rysunki postaci
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie
Metody nauczaniaM-1Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-2Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena semestralna na podstawie przeglądu prac wykonanych podczas zajęć oraz zadanych do domu
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich w toku powstawania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób wykorzystać rysunku odręcznego dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,5Student potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi wykorzystać rysunek odręczny dla celów niektórych analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, ale również dokonuje ich waloryzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C01_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_U03dokonuje analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
C-1Wyrobienie wrażliwości na kształty, proporcje, kierunki i układy form przestrzennych oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technice rysunkowej, malarskiej i graficznej.
C-2Tworzenie kompozycji rzeźbiarskich w oparciu o założone wytyczne, z wykorzystaniem własnej inwencji i wrażliwości artystycznej.
C-3Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, kształty i proporcje plam barwnych, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich. Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie.
Treści programoweT-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie
T-L-2Szkice i rysunki postaci
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie
Metody nauczaniaM-1Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-2Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena semestralna na podstawie przeglądu prac wykonanych podczas zajęć oraz zadanych do domu
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich w toku powstawania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,0Student z trudem potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie
3,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji
4,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
4,5Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach
5,0Student nie tylko efektywnie potrafi dokonać analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie, ale również dokonuje ich estetyzacji, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_1A_C01_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_1A_K02jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA1_K02samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
C-1Wyrobienie wrażliwości na kształty, proporcje, kierunki i układy form przestrzennych oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technice rysunkowej, malarskiej i graficznej.
C-2Tworzenie kompozycji rzeźbiarskich w oparciu o założone wytyczne, z wykorzystaniem własnej inwencji i wrażliwości artystycznej.
C-3Wyrobienie wrażliwości na zjawiska kolorystyczne, kształty i proporcje plam barwnych, oraz umiejetność przedstawiania ich na płaszczyźnie w technikach malarskich. Znajomość materiałów i technik malarskich, skutków i sposobów mieszania barw podstawowych na palecie.
Treści programoweT-L-6Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni i w plenerze
T-L-1Rysunek tuszem i piórkiem, szrafowanie
T-L-2Szkice i rysunki postaci
T-L-3Studia w technice lawunku kompozycji martwej natury
T-L-4Studia malarskie kompozycji martwej natury, zjawiska świetlne i barwne
T-L-5Krajobrazowe kompozycje malarskie
T-L-1Kompozycje rzeźbiarskie, proste układy 2 sześcianów w obrocie względem siebie
T-L-2Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 3-kierunkowe
T-L-3Kompozycje rzeźbiarskie, struktury geometryczne 6-kierunkowe
T-L-6Przekształcanie rysunkowych koncepcji projektowych w prezentacje przestrzenne
T-L-4Kompozycje rzeźbiarskie, swobodne przenikanie form
T-L-5Rysunki i szkice perspektywiczne własnych kompozycji rzeźbiarskich
T-L-7Powtórzenie najważniejszych i stwarzających problemy zagadnień z całości materiału, przygotowanie do kolokwium
T-L-1Szkice aksonometryczne i perspektywiczne
T-L-2Perspektywa liniowa z 1 punktem zbiegu
T-L-3Perspektywa liniowa z 2 punktami zbiegu
T-L-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny
T-L-5Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy
T-L-7Przegląd semestralny szkicowników i prac wykonanych na uczelni
T-L-6Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni
T-A-1Rysunek odręczny , wprowadzenie do zagadnień, narzędzia i materiały
T-A-2Perspektywa liniowa z 1 i 2 punktami zbiegu
T-A-3Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. linearny, wprowadzenie
T-A-4Studia rysunkowe kompozycji brył graniastych i obrotowych, rys. światłocieniowy, wprowadzenie
T-A-5Różnicowanie materiałów, faktura powierzchni, wprowadzenie
Metody nauczaniaM-1Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-2Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena semestralna na podstawie przeglądu prac wykonanych podczas zajęć oraz zadanych do domu
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich w toku powstawania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,0Student w ograniczonym zakresie jest wrażliwy na przejawy sztuki
3,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości
4,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
4,5Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką
5,0Student jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, potrafi ją wykorzystać do budowania własnej postawy twórczej, jest aktywny w kontakcie ze sztuką, potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy