Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna, komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny1 / 1
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Monitoring zanieczyszczeń atmosferyprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaprzedmiot wspólny8 / 1
Chemia osadów dennychprzedmiot wspólny7 / 2
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny4 / 2
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOchrona przyrody
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOchrona przyrody
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny3 / 2
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny3 / 1
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Metody fitosocjologii i kartografii geobotanicznejOchrona przyrody
Metody planowania ochrony przyrody w obiektach o różnych kategoriachOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOchrona przyrody
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ochrona zwierzątOchrona przyrody
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny5 / 2
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rola nawadniania w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnejprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny6 / 1
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny6 / 2
Zazielenianie obiektów rekultywowanych leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna, komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny1 / 1
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Monitoring zanieczyszczeń atmosferyprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaprzedmiot wspólny8 / 1
Chemia osadów dennychprzedmiot wspólny7 / 2
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny4 / 2
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny3 / 2
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny3 / 1
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny5 / 2
Rola nawadniania w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnejprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny6 / 1
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Ocena stanu i zagrożeń środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Zazielenianie obiektów rekultywowanych leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 3
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna, komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny1 / 1
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Monitoring zanieczyszczeń atmosferyprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaprzedmiot wspólny8 / 1
Chemia osadów dennychprzedmiot wspólny7 / 2
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny4 / 2
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOchrona przyrody
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOchrona przyrody
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny3 / 2
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny3 / 1
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Metody fitosocjologii i kartografii geobotanicznejOchrona przyrody
Metody planowania ochrony przyrody w obiektach o różnych kategoriachOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOchrona przyrody
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ochrona zwierzątOchrona przyrody
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny5 / 2
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rola nawadniania w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnejprzedmiot wspólny8 / 2
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny6 / 1
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny6 / 2
Zazielenianie obiektów rekultywowanych leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Monitoring zanieczyszczeń atmosferyprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOchrona przyrody
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOchrona przyrody
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Metody fitosocjologii i kartografii geobotanicznejOchrona przyrody
Metody planowania ochrony przyrody w obiektach o różnych kategoriachOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOchrona przyrody
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOchrona przyrody
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ochrona zwierzątOchrona przyrody
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zazielenianie obiektów rekultywowanych leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 3
Psychologia społeczna, komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny1 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaprzedmiot wspólny8 / 1
Rola nawadniania w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnejprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia osadów dennychprzedmiot wspólny7 / 2
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny4 / 2
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny3 / 2
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny6 / 1
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny6 / 2