Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
E_1A_K01Samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
E_1A_K02Określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
E_1A_K03Prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
E_1A_K04Opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
E_1A_K05Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
E_1A_K06Uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
E_1A_K07Skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych
E_1A_K08Podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
E_1A_K09Wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur