Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Systemy sterowania procesami przemysłowymi

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Adaptacyjne układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Metody interakcji człowiek-maszynaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny
Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny
Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjneprzedmiot wspólny
Przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny
Sterowanie odporneprzedmiot wspólny
Sterowanie predykcyjneprzedmiot wspólny
Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymiprzedmiot wspólny
Systemy pomiarowe i wzorce metrologiczneprzedmiot wspólny
Wielowymiarowe układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Diagnostyka predykcyjna systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalneBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowejBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Pracownia inżynierii sterowaniaSterowanie w układach robotycznych
Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowejSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Projektowanie przemysłowych systemów IoTSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Roboty kroczące i społeczneSterowanie w układach robotycznych
Sterowanie ruchem obiektów pływającychSterowanie w układach robotycznych
Systemy komputerowego zarządzania produkcjąSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Systemy sensoryczne w robotyceSterowanie w układach robotycznych
Szybkie prototypowanie układów sterowania w mechatroniceSterowanie w układach robotycznych
Układy kontrolno-pomiaroweSterowanie w układach robotycznych
Układy programowalneSterowanie w układach robotycznych
Układy sterowania robotówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Układy tolerujące uszkodzeniaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0"Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wizja maszynowaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Zarządzanie projektamiSterowanie w układach robotycznych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Adaptacyjne układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Metody interakcji człowiek-maszynaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny
Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny
Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjneprzedmiot wspólny
Przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny
Sterowanie odporneprzedmiot wspólny
Sterowanie predykcyjneprzedmiot wspólny
Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymiprzedmiot wspólny
Systemy pomiarowe i wzorce metrologiczneprzedmiot wspólny
Wielowymiarowe układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Systemy sterowania procesami przemysłowymi

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowejSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Projektowanie przemysłowych systemów IoTSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Systemy komputerowego zarządzania produkcjąSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Układy sterowania robotówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Układy tolerujące uszkodzeniaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Wizja maszynowaSystemy sterowania procesami przemysłowymi

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Diagnostyka predykcyjna systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalneBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowejBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0"Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Sterowanie w układach robotycznych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pracownia inżynierii sterowaniaSterowanie w układach robotycznych
Roboty kroczące i społeczneSterowanie w układach robotycznych
Sterowanie ruchem obiektów pływającychSterowanie w układach robotycznych
Systemy sensoryczne w robotyceSterowanie w układach robotycznych
Szybkie prototypowanie układów sterowania w mechatroniceSterowanie w układach robotycznych
Układy kontrolno-pomiaroweSterowanie w układach robotycznych
Układy programowalneSterowanie w układach robotycznych
Zarządzanie projektamiSterowanie w układach robotycznych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Adaptacyjne układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Metody interakcji człowiek-maszynaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny
Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny
Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjneprzedmiot wspólny
Przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny
Sterowanie odporneprzedmiot wspólny
Sterowanie predykcyjneprzedmiot wspólny
Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymiprzedmiot wspólny
Systemy pomiarowe i wzorce metrologiczneprzedmiot wspólny
Wielowymiarowe układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Diagnostyka predykcyjna systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalneBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowejBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Pracownia inżynierii sterowaniaSterowanie w układach robotycznych
Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowejSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Projektowanie przemysłowych systemów IoTSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Roboty kroczące i społeczneSterowanie w układach robotycznych
Sterowanie ruchem obiektów pływającychSterowanie w układach robotycznych
Systemy komputerowego zarządzania produkcjąSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Systemy sensoryczne w robotyceSterowanie w układach robotycznych
Szybkie prototypowanie układów sterowania w mechatroniceSterowanie w układach robotycznych
Układy kontrolno-pomiaroweSterowanie w układach robotycznych
Układy programowalneSterowanie w układach robotycznych
Układy sterowania robotówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Układy tolerujące uszkodzeniaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0"Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wizja maszynowaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Zarządzanie projektamiSterowanie w układach robotycznych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Adaptacyjne układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Metody interakcji człowiek-maszynaprzedmiot wspólny
Metody matematyczne teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny
Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny
Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjneprzedmiot wspólny
Przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny
Sterowanie odporneprzedmiot wspólny
Sterowanie predykcyjneprzedmiot wspólny
Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymiprzedmiot wspólny
Systemy pomiarowe i wzorce metrologiczneprzedmiot wspólny
Wielowymiarowe układy sterowaniaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Diagnostyka predykcyjna systemówBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalneBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowejBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Pracownia inżynierii sterowaniaSterowanie w układach robotycznych
Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowejSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Projektowanie przemysłowych systemów IoTSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Roboty kroczące i społeczneSterowanie w układach robotycznych
Sterowanie ruchem obiektów pływającychSterowanie w układach robotycznych
Systemy komputerowego zarządzania produkcjąSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Systemy sensoryczne w robotyceSterowanie w układach robotycznych
Szybkie prototypowanie układów sterowania w mechatroniceSterowanie w układach robotycznych
Układy kontrolno-pomiaroweSterowanie w układach robotycznych
Układy programowalneSterowanie w układach robotycznych
Układy sterowania robotówSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Układy tolerujące uszkodzeniaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0"Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowychBezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Wizja maszynowaSystemy sterowania procesami przemysłowymi
Zarządzanie projektamiSterowanie w układach robotycznych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny3 / 2